Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Nařízení státní veterinární správy

Nařízení se týká Nejdku a katastrů Nejdku v souvislosti s výskytem ptačí chřipky v k.ú. Božičany. Nejdek a další naše katastry byly začleněny do pásma dozoru, z toho vyplývají určitá omezení.

1. 3. 2017 Zobrazit více

Nejdek má své logo

Nejdek má své logoZcela nové logo vzniklo za účelem vytvoření jednotného vizuálního stylu, který bude pomáhat k propagaci a reprezentaci města.

23. 2. 2017 Zobrazit více

Uzavírka předškolního zařízení v době letních prázdnin

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR připouští možnost přerušení nebo zrušení provozu školek v měsících červenci a srpnu.

6. 2. 2017 Zobrazit více

Změna provozní doby podkladny MěÚ

Provozní doba pokladny je rozšířena

6. 2. 2017 Zobrazit více

POZVÁNKA NA PREZENTACI ÚZEMNÍCH STUDIÍ

Město Nejdek Vás zve na prezentaci územních studií

3. 2. 2017 Zobrazit více

OSVŠ informuje

V Nejdku již sedmnáctým rokem pečuje o klienty našeho města Pečovatelská služba S NÁMI DOMA, o.p.s.

3. 2. 2017 Zobrazit více

Přípravy investic z minulého roku se začnou zhmotňovat již v letošním roce

V roce 2015 a 2016 byla zahájena příprava mnoha investičních akcí, které město Nejdek plánovalo zrealizovat v následujících letech. Příprava bude pokračovat i v letošním roce a letech následujících, ale mimo přípravu se některé z investic dočkají již v letošním roce realizace a jiné podání žádosti o dotaci.

Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet pro rok 2017 a s ním přípravu a realizaci mnoha investičních akcí. Současně také u akcí, které jsou připraveny nebo jejich příprava bude dokončena v dohledné době, podání žádosti o dotaci. Těmto investicím se věnujeme v dalším článku.

Mezi akce plánované k realizaci pro rok 2017 patří tyto:

 • Chodník Fojtov - výstavba chodníku v obci Pozorka
 • Automatizace veřejného WC - automatizace provozu veřejného WC pro možnost rozšíření provozních hodin.
 • Rekonstrukce ul. Jiráskova I. etapa - zahájení rekonstrukce ul. Jiráskova a řešení křižovatky s ul. Karlovarská
 • Ukotvení vánočního stromu, rozvaděč EE - řešení ukotvení vánočního stromu zemním stojanem a řešení zemního elektro rozvaděče.
 • Karlova stezka - studie proveditelnosti.
 • Dopravní značení - realizace vodorovného dopravního značení na komunikacích v centru města.
 • Přechody pro chodce ul. náměstí Karla IV. - úpravy a osvětlení přechodu pro chodce u ZŠ nám. Karla IV.
 • MŠ Husova - kotel na topení - nákup nového kotle.
 • MŠ Závodu míru - rekonstrukce školní kuchyně
 • ZŠ náměstí - zařízení odborných učeben - příprava projektu na realizaci odborných učeben v ZŠ.
 • ZŠ Karlovarská - zařízení odborných učeben - příprava projektu na realizaci odborných učeben v ZŠ.
 • ZŠ Karlovarská - sporáky - výměna nefunkčních sporáků ve školní kuchyni.
 • Park u ZŠ nám. Karla IV. - workout - výstavba workoutového hřiště
 • Fotbalisté - zázemí - příprava řešení zázemí pro návštěvníky fotbalového stadionu.
 • Odkup části nemovitosti po MUDr. Horákové - odkup dostavované části u budovy školní jídelny ZŠ Karlovarská pro možnost její rekonstrukce
 • VLNAP - vykoupení pozemků u čp. 1194 - pro možnost řešení parkování na sídlišti Lipová

 

Plánované k přípravě v roce 2017 jsou tyto projekty:

 • Projekty a studie (vyjma těch dokončovaných pro možnost realizace výše uvedených investičních akcí):
 • Oprava komunikace - propojka ul. Husova a Rooseveltova
 • Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská
 • Volnočasový park Limnice - I. etapa
 • Chodník - Bernov (od Wasserstadtu po odbočku na horní Bernov)
 • Stezka pro pěší a cyklisty mezi ul. Jungmannova a Wasserstadt
 • Chodník ul. Poštovní
 • Chodník - Pozorka
 • Zvýšení bezpečnosti chodců - ul. Karlovarská
 • Rekonstrukce městských bytů v ul. Smetanova a Údolní
 • Statický posudek budova muzea (+ rekonstrukce budovy - dle výsledků)
 • Řešení náměstí před kostelem sv. Martina a nábřeží Rolavy
 • Křížový vrch - lesopark
 • Rekonstrukce MŠ Lipová
 • Řešení prostor ZŠ nám. Karla IV. pro možnost přestěhování ZUŠ
 • Stavební úpravy v domě čp. 406
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Nejdek
 • Řešení komunikace a odvodnění v ul. Limnická
 • Kulturní dům - projekty a studie - vypracování studie možností rekonstrukce nebo řešení kulturního domu
 • Aj. projekty menšího charakteru pro správu majetku.

Odbor investic a správy majetku města


3. 2. 2017 Zobrazit méně

Město Nejdek bude v roce 2017 usilovat o získání dotací

Zastupitelstvo města na svém 14. zasedání schválilo pro rok 2017 hned několik podání žádostí o dotace a přípravu projektů, na jejich realizaci by město chtělo žádat o dotace v dalších letech.

3. 2. 2017 Zobrazit více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVÁLILO ROZPOČET NA ROK 2017

Zastupitelstvo města Nejdku schválilo na svém 14. zasedání dne 14. 12. 2016 rozpočet města na rok 2017.

2. 2. 2017 Zobrazit více

Stránka