Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Změna provozní doby podkladny MěÚ

Provozní doba pokladny je rozšířena

6. 2. 2017 Zobrazit více

OSVŠ informuje

V Nejdku již sedmnáctým rokem pečuje o klienty našeho města Pečovatelská služba S NÁMI DOMA, o.p.s.

3. 2. 2017 Zobrazit více

Přípravy investic z minulého roku se začnou zhmotňovat již v letošním roce

V roce 2015 a 2016 byla zahájena příprava mnoha investičních akcí, které město Nejdek plánovalo zrealizovat v následujících letech. Příprava bude pokračovat i v letošním roce a letech následujících, ale mimo přípravu se některé z investic dočkají již v letošním roce realizace a jiné podání žádosti o dotaci.

Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet pro rok 2017 a s ním přípravu a realizaci mnoha investičních akcí. Současně také u akcí, které jsou připraveny nebo jejich příprava bude dokončena v dohledné době, podání žádosti o dotaci. Těmto investicím se věnujeme v dalším článku.

Mezi akce plánované k realizaci pro rok 2017 patří tyto:

 • Chodník Fojtov - výstavba chodníku v obci Pozorka
 • Automatizace veřejného WC - automatizace provozu veřejného WC pro možnost rozšíření provozních hodin.
 • Rekonstrukce ul. Jiráskova I. etapa - zahájení rekonstrukce ul. Jiráskova a řešení křižovatky s ul. Karlovarská
 • Ukotvení vánočního stromu, rozvaděč EE - řešení ukotvení vánočního stromu zemním stojanem a řešení zemního elektro rozvaděče.
 • Karlova stezka - studie proveditelnosti.
 • Dopravní značení - realizace vodorovného dopravního značení na komunikacích v centru města.
 • Přechody pro chodce ul. náměstí Karla IV. - úpravy a osvětlení přechodu pro chodce u ZŠ nám. Karla IV.
 • MŠ Husova - kotel na topení - nákup nového kotle.
 • MŠ Závodu míru - rekonstrukce školní kuchyně
 • ZŠ náměstí - zařízení odborných učeben - příprava projektu na realizaci odborných učeben v ZŠ.
 • ZŠ Karlovarská - zařízení odborných učeben - příprava projektu na realizaci odborných učeben v ZŠ.
 • ZŠ Karlovarská - sporáky - výměna nefunkčních sporáků ve školní kuchyni.
 • Park u ZŠ nám. Karla IV. - workout - výstavba workoutového hřiště
 • Fotbalisté - zázemí - příprava řešení zázemí pro návštěvníky fotbalového stadionu.
 • Odkup části nemovitosti po MUDr. Horákové - odkup dostavované části u budovy školní jídelny ZŠ Karlovarská pro možnost její rekonstrukce
 • VLNAP - vykoupení pozemků u čp. 1194 - pro možnost řešení parkování na sídlišti Lipová

 

Plánované k přípravě v roce 2017 jsou tyto projekty:

 • Projekty a studie (vyjma těch dokončovaných pro možnost realizace výše uvedených investičních akcí):
 • Oprava komunikace - propojka ul. Husova a Rooseveltova
 • Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská
 • Volnočasový park Limnice - I. etapa
 • Chodník - Bernov (od Wasserstadtu po odbočku na horní Bernov)
 • Stezka pro pěší a cyklisty mezi ul. Jungmannova a Wasserstadt
 • Chodník ul. Poštovní
 • Chodník - Pozorka
 • Zvýšení bezpečnosti chodců - ul. Karlovarská
 • Rekonstrukce městských bytů v ul. Smetanova a Údolní
 • Statický posudek budova muzea (+ rekonstrukce budovy - dle výsledků)
 • Řešení náměstí před kostelem sv. Martina a nábřeží Rolavy
 • Křížový vrch - lesopark
 • Rekonstrukce MŠ Lipová
 • Řešení prostor ZŠ nám. Karla IV. pro možnost přestěhování ZUŠ
 • Stavební úpravy v domě čp. 406
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Nejdek
 • Řešení komunikace a odvodnění v ul. Limnická
 • Kulturní dům - projekty a studie - vypracování studie možností rekonstrukce nebo řešení kulturního domu
 • Aj. projekty menšího charakteru pro správu majetku.

Odbor investic a správy majetku města


3. 2. 2017 Zobrazit méně

Město Nejdek bude v roce 2017 usilovat o získání dotací

Zastupitelstvo města na svém 14. zasedání schválilo pro rok 2017 hned několik podání žádostí o dotace a přípravu projektů, na jejich realizaci by město chtělo žádat o dotace v dalších letech.

3. 2. 2017 Zobrazit více

Telefonní čísla pro hlášení závad a poruch

V případě závady nebo poruchy volejte:
Veřejné osvětlení – 602 10 0805
AVE CZ odpadové hospodářství - 353 925 946

18. 1. 2017

Návštěva primátora města Augsburg v Nejdku

Návštěva primátora města Augsburg v NejdkuDr. Kurt Gribl navštívil Nejdek při příležitosti odhalení pamětního kamene, který symbolizuje smíření bývalých nejdeckých občanů, žijících v současné době v bavorském Augsburgu, s těmi současnými.

2. 11. 2016 Zobrazit více

Nejdečtí v Augsburgu a naopak

Na pozvání primátora města Augsburg se uskutečnila návštěva starosty města L. Vítka v Augsburgu.

17. 8. 2016 Zobrazit více

Krajské dotace na hospodaření v lesích

Krajské dotace na hospodaření v lesíchKrajské dotace na hospodaření v lesích

15. 7. 2016 Zobrazit více

Stránka