Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Aktuálně z oblasti školství – ZÁPISY v roce 2017

Novinky v oblasti povinné školní a předškolní docházky.

7. 4. 2017 Zobrazit více

Informace z oblasti sociální práce a školství

Povinná předškolní docházka, dny otevřených dveří a zápisy do MŠ, předškolní klub

15. 3. 2017 Zobrazit více

Nařízení státní veterinární správy

Nařízení se týká Nejdku a katastrů Nejdku v souvislosti s výskytem ptačí chřipky v k.ú. Božičany. Nejdek a další naše katastry byly začleněny do pásma dozoru, z toho vyplývají určitá omezení.

1. 3. 2017 Zobrazit více

Nejdek má své logo

Nejdek má své logoZcela nové logo vzniklo za účelem vytvoření jednotného vizuálního stylu, který bude pomáhat k propagaci a reprezentaci města.

23. 2. 2017 Zobrazit více

Uzavírka předškolního zařízení v době letních prázdnin

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR připouští možnost přerušení nebo zrušení provozu školek v měsících červenci a srpnu.

6. 2. 2017 Zobrazit více

Změna provozní doby podkladny MěÚ

Provozní doba pokladny je rozšířena

6. 2. 2017 Zobrazit více

OSVŠ informuje

V Nejdku již sedmnáctým rokem pečuje o klienty našeho města Pečovatelská služba S NÁMI DOMA, o.p.s.

Poskytuje terénní služby, které jsou určeny především seniorům, ale také osobám se zdravotním postižením, s kombinovaným postižením, s mentálním postižením a osobám s tělesným postižením. Předností této terénní práce je ta skutečnost, že klientovi jsou poskytnuty veškeré služby v jeho domácím, bezpečně známém prostředí.

Jak řekl ředitel obecně prospěšné společnosti pan Jiří Odl, patří velké poděkování za všechny dědečky a babičky, kteří tuto službu využívají, vedení města. Zdůraznil, že radnici není lhostejný život našich seniorů a na provoz pečovatelské služby každoročně přispívá. Toho si všichni váží a děkují. 
A jaká je bilance roku 2016? Tým pracovníků Pečovatelské služby S NÁMI DOMA, o. p. s., provedl přes 6.000 návštěv domácností klientů, ať už se jednalo o pomoc při zajištění péče o vlastní osobu, péče o domácnost, donášku nákupů či rozvoz obědů. Nabízí však i jiné služby, jako je například tísňová péče. Ta umožňuje jejich klientům žít co nejdéle v jejich vlastním sociálním prostředí. Pomocí koncového distančního zařízení si přivolají pomoc, když se ocitnou v nouzi. 
Bližší informace o službách podá na telefonu 776 612 500 paní Eva Odlová. 


3. 2. 2017 Zobrazit méně

Přípravy investic z minulého roku se začnou zhmotňovat již v letošním roce

V roce 2015 a 2016 byla zahájena příprava mnoha investičních akcí, které město Nejdek plánovalo zrealizovat v následujících letech. Příprava bude pokračovat i v letošním roce a letech následujících, ale mimo přípravu se některé z investic dočkají již v letošním roce realizace a jiné podání žádosti o dotaci.

3. 2. 2017 Zobrazit více

Město Nejdek bude v roce 2017 usilovat o získání dotací

Zastupitelstvo města na svém 14. zasedání schválilo pro rok 2017 hned několik podání žádostí o dotace a přípravu projektů, na jejich realizaci by město chtělo žádat o dotace v dalších letech.

3. 2. 2017 Zobrazit více

Stránka