Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY V PRAVIDLECH MĚSTA NEJDEK PLATNÉ OD 1. 7. 2017

Informujeme občany, že od 1. 7. 2017 vstoupila v platnost nová pravidla.

13. 9. 2017 Zobrazit více

Dlouho očekávaná rekonstrukce Jiráskovy ulice zahájena

Dlouho očekávaná rekonstrukce Jiráskovy ulice zahájenaJednou z dlouho očekávaných investičních akcí je rekonstrukce komunikace a chodníku v Jiráskově ulici, se kterou bude realizována i rekonstrukce stávajících kanalizačních stok a přípojek, ale také pro některé domy i přípojek vodovodních.

mapaRekonstrukce Jiráskovy ulice byla vyvolána současným neutěšeným stavem jak krytu vozovky, nedostatečnou šířkou a schůdností chodníku, tak další devastací celé ulice při výstavbě různých přípojek k domům a přeložek plynu, elektřiny nebo jiných veřejných sítí.
Celkovou rekonstrukcí dojde na dlouhou dobu ke globálnímu zlepšení situace. Bude zde umožněn bezpečný pohyb pro pěší, zvýší se plynulost dopravy a zlepší se možnosti vymezeného parkování v této lokalitě. Ulice zůstane i nadále jednosměrná.
Linií celé ulice bude procházet jízdní pás průjezdné šířky 3,5 metru, který bude věrně kopírovat chodník po pravé straně vozovky, ve směru jízdy. Chodník je navržen s proměnlivou šířkou od 1,75 do 2 metrů v závislosti na nepravidelné šířce celé ulice. Na levé straně je chodník navržen od Osvětimské ulice až k propojovací cestě mezi Jiráskovou a Karlovarskou u čp. 927 s celkovou šířkou od 1,5 do 1,7 metrů. V těchto místech tento chodník končí.
Souběžně s jízdním pásem bude po levé straně vozovky ve směru jízdy vybudovaný parkovací pruh v šířce 2 metry pro podélné parkování, liniově oddělený od komunikace vodorovným dopravním značením. Osobní automobily zde bude tedy možné zaparkovat od křižovatky Jiráskovy ulice s ulicí Osvětimskou až k domu čp. 507. Parkovací pruh zde bude končit zhruba 30 metrů před křižovatkou s ulicí Karlovarskou, přičemž zbylá část ulice bude mít, z důvodu nedostatečné šíře, pouze jízdní pás šířky 3,5 metru a pravý chodník. Součástí celé rekonstrukce je i křižovatka s Karlovarskou ulicí propojující ještě několik dalších komunikací (horní Karlovarskou, cestu k vodojemu, komunikaci k panelovému domu a ul. Jiráskova).
foto 3Povrch nově vybudované vozovky je navržen z asfaltobetonu a její linie bude ohraničena v celé délce betonovými obrubníky, které budou místy nahrazeny sníženými přechodovými a přejezdovými obrubníky, a to v místech přechodu pro pěší a ve vjezdech na pozemky. Chodníky a vjezdy budou z betonové dlažby, navržené v barevné kombinaci černých a bílých dlaždic, přičemž vjezdy a místa pro přecházení budou doplněna o varovné pásy z červené reliéfní dlažby.
V rámci rekonstrukce komunikace je také navržena již zmíněná rekonstrukce kanalizační stoky a přípojek, vč. přepojení stávajících kanalizačních stok a provedení kanalizačních přípojek a přípojek od uličních vpustí, v délce více jak 200 metrů. Souběžně s touto činností dojde k opravě vodovodních přípojek k některým rodinným domům v jižní části ulice a k přeložení telekomunikační sítě.
Součástí stavby je i oprava povrchu výše uvedené cesty propojující Jiráskovu a Karlovarskou ulici, jejíž začátek je u domu čp. 927 v Jiráskově ulici a pokračuje až mezi domy čp. 1010 a 818 v ulici Karlovarská.
Zhotovitelem stavby je společnost STRABAG a.s., které bylo ve druhé polovině srpna předáno staveniště, a tím byla stavba zahájena. Předpokládaný termín dokončení je nejpozději v listopadu 2017. Přesný termín dokončení však závisí také na klimatických podmínkách, dalších okolnostech a subjektech podílejících se společně s námi na rekonstrukci ulice.
V souvislosti s výstavbou dojde k omezení provozu v této lokalitě včetně možnosti parkování. To je ovšem nutným zlem pro možnost rekonstrukce této komunikace. Prosíme občany žijící, pohybující se a parkující v této lokalitě o shovívavost a tolik potřebnou součinnost k bezproblémové realizaci.

Alena Volná, Odbor investic a právy majetku

fot 1foto 2

 


13. 9. 2017 Zobrazit méně

Nová pravidla pro výlep plakátů ve městě Nejdek

Od 1. 7. 2017 platí nová pravidla pro výlep plakátů na území města Nejdku.

27. 6. 2017 Zobrazit více

Den otevřených dveří u místostarostů

Pozvánka na kávu a diskuzi u místostarostů

3. 5. 2017 Zobrazit více

Nařízení státní veterinární správy

Nařízení se týká Nejdku a katastrů Nejdku v souvislosti s výskytem ptačí chřipky v k.ú. Božičany. Nejdek a další naše katastry byly začleněny do pásma dozoru, z toho vyplývají určitá omezení.

1. 3. 2017 Zobrazit více

Nejdek má své logo

Nejdek má své logoZcela nové logo vzniklo za účelem vytvoření jednotného vizuálního stylu, který bude pomáhat k propagaci a reprezentaci města.

23. 2. 2017 Zobrazit více

Uzavírka předškolního zařízení v době letních prázdnin

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR připouští možnost přerušení nebo zrušení provozu školek v měsících červenci a srpnu.

6. 2. 2017 Zobrazit více

Změna provozní doby podkladny MěÚ

Provozní doba pokladny je rozšířena

6. 2. 2017 Zobrazit více

OSVŠ informuje

V Nejdku již sedmnáctým rokem pečuje o klienty našeho města Pečovatelská služba S NÁMI DOMA, o.p.s.

3. 2. 2017 Zobrazit více

Stránka