Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Uzavření Městského úřadu Nejdek a Infocentra Nejdek dne 29. 9. 2017

Uzavření Městského úřadu Nejdek a Infocentra Nejdek dne 29. 9. 2017Městský úřad Nejdek a Infocentrum Nejdek bude dne 29.9. 2017 uzavřeno.

18. 9. 2017 Zobrazit více

Muzeum v Nejdku je nejdecké!

Muzeum v Nejdku je nejdecké!V listopadu loňského roku převzalo město od Muzea Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje provoz muzea v Nejdku.

14. 9. 2017 Zobrazit více

Po prázdninách do školy

V pondělí 4. září 2017 byla zahájena povinná školní docházka, brány škol se opět po prázdninách otevřely, aby přivítaly nové i stávající žáky.

14. 9. 2017 Zobrazit více

UPOZORNĚNÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ

Městský úřad v Nejdku sděluje, že z důvodu hospodárnosti již nebude s účinností od poplatkového období roku 2017 rozesílat k zaplacení místních poplatků za vývoz komunálního odpadu a místního poplatku ze psů poštovní poukázky

14. 9. 2017 Zobrazit více

Zimní stadion Nejdek zahájil zimní provoz

Zimní stadion Nejdek zahájil zimní provozOd 21. 8. si můžete jít zabruslit na Zimní stadion Nejdek.

13. 9. 2017 Zobrazit více

Komunální odpad versus placení za popelnice

Pravidelně s několikaletými intervaly se v obcích a městech řeší způsob nakládání s komunálním odpadem a zejména pak dopad těchto řešení na peněženku obyvatel města. Města a obce se zabývají touto problematikou především proto, že jim to ukládá jako povinnost zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, podle kterého jsou obce „původcem“ komunálního odpadu.

13. 9. 2017 Zobrazit více

Nejdek opravuje místní komunikace a dětské hřiště

Nejdek opravuje místní komunikace a dětské hřištěPrvní prázdninový měsíc se nesl v duchu oprav a zvelebování našeho města.

13. 9. 2017 Zobrazit více

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY V PRAVIDLECH MĚSTA NEJDEK PLATNÉ OD 1. 7. 2017

Informujeme občany, že od 1. 7. 2017 vstoupila v platnost nová pravidla.

13. 9. 2017 Zobrazit více

Dlouho očekávaná rekonstrukce Jiráskovy ulice zahájena

Dlouho očekávaná rekonstrukce Jiráskovy ulice zahájenaJednou z dlouho očekávaných investičních akcí je rekonstrukce komunikace a chodníku v Jiráskově ulici, se kterou bude realizována i rekonstrukce stávajících kanalizačních stok a přípojek, ale také pro některé domy i přípojek vodovodních.

mapaRekonstrukce Jiráskovy ulice byla vyvolána současným neutěšeným stavem jak krytu vozovky, nedostatečnou šířkou a schůdností chodníku, tak další devastací celé ulice při výstavbě různých přípojek k domům a přeložek plynu, elektřiny nebo jiných veřejných sítí.
Celkovou rekonstrukcí dojde na dlouhou dobu ke globálnímu zlepšení situace. Bude zde umožněn bezpečný pohyb pro pěší, zvýší se plynulost dopravy a zlepší se možnosti vymezeného parkování v této lokalitě. Ulice zůstane i nadále jednosměrná.
Linií celé ulice bude procházet jízdní pás průjezdné šířky 3,5 metru, který bude věrně kopírovat chodník po pravé straně vozovky, ve směru jízdy. Chodník je navržen s proměnlivou šířkou od 1,75 do 2 metrů v závislosti na nepravidelné šířce celé ulice. Na levé straně je chodník navržen od Osvětimské ulice až k propojovací cestě mezi Jiráskovou a Karlovarskou u čp. 927 s celkovou šířkou od 1,5 do 1,7 metrů. V těchto místech tento chodník končí.
Souběžně s jízdním pásem bude po levé straně vozovky ve směru jízdy vybudovaný parkovací pruh v šířce 2 metry pro podélné parkování, liniově oddělený od komunikace vodorovným dopravním značením. Osobní automobily zde bude tedy možné zaparkovat od křižovatky Jiráskovy ulice s ulicí Osvětimskou až k domu čp. 507. Parkovací pruh zde bude končit zhruba 30 metrů před křižovatkou s ulicí Karlovarskou, přičemž zbylá část ulice bude mít, z důvodu nedostatečné šíře, pouze jízdní pás šířky 3,5 metru a pravý chodník. Součástí celé rekonstrukce je i křižovatka s Karlovarskou ulicí propojující ještě několik dalších komunikací (horní Karlovarskou, cestu k vodojemu, komunikaci k panelovému domu a ul. Jiráskova).
foto 3Povrch nově vybudované vozovky je navržen z asfaltobetonu a její linie bude ohraničena v celé délce betonovými obrubníky, které budou místy nahrazeny sníženými přechodovými a přejezdovými obrubníky, a to v místech přechodu pro pěší a ve vjezdech na pozemky. Chodníky a vjezdy budou z betonové dlažby, navržené v barevné kombinaci černých a bílých dlaždic, přičemž vjezdy a místa pro přecházení budou doplněna o varovné pásy z červené reliéfní dlažby.
V rámci rekonstrukce komunikace je také navržena již zmíněná rekonstrukce kanalizační stoky a přípojek, vč. přepojení stávajících kanalizačních stok a provedení kanalizačních přípojek a přípojek od uličních vpustí, v délce více jak 200 metrů. Souběžně s touto činností dojde k opravě vodovodních přípojek k některým rodinným domům v jižní části ulice a k přeložení telekomunikační sítě.
Součástí stavby je i oprava povrchu výše uvedené cesty propojující Jiráskovu a Karlovarskou ulici, jejíž začátek je u domu čp. 927 v Jiráskově ulici a pokračuje až mezi domy čp. 1010 a 818 v ulici Karlovarská.
Zhotovitelem stavby je společnost STRABAG a.s., které bylo ve druhé polovině srpna předáno staveniště, a tím byla stavba zahájena. Předpokládaný termín dokončení je nejpozději v listopadu 2017. Přesný termín dokončení však závisí také na klimatických podmínkách, dalších okolnostech a subjektech podílejících se společně s námi na rekonstrukci ulice.
V souvislosti s výstavbou dojde k omezení provozu v této lokalitě včetně možnosti parkování. To je ovšem nutným zlem pro možnost rekonstrukce této komunikace. Prosíme občany žijící, pohybující se a parkující v této lokalitě o shovívavost a tolik potřebnou součinnost k bezproblémové realizaci.

Alena Volná, Odbor investic a právy majetku

fot 1foto 2

 


13. 9. 2017 Zobrazit méně

40. koncertní sezona Kruhu přátel hudby

40. koncertní sezona Kruhu přátel hudbyMěsto Nejdek zahajuje 19. září 2017 již 40. koncertní sezonu Kruhu přátel hudby.

12. 9. 2017 Zobrazit více

Stránka