Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Uzavření pokladny Městského úřadu

Uzavření pokladny Městského úřadu

10. 1. 2018 Zobrazit více

Upozornění pro občany, kteří měli úlevy od placení místních poplatků

Upozornění se týká těch osob, kterým byla poskytnuta sleva či byli plně osvobozeni od placení místního poplatku ze psů nebo poplatku za vývoz komunálního odpadu a tato úleva jim byla poskytnuta ze zákona a obecně závazné vyhlášky města na základě prokázaného nároku.

5. 1. 2018 Zobrazit více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent Odboru investic a správy majetku města - správa majetku

27. 12. 2017 Zobrazit více

Informace pro žadatele, kterým byla poskytnuta individuální dotace z rozpočtu města Nejdek v roce 2017

Připomínáme, že termín pro odevzdání závěrečného vyúčtování je nejpozději do 20. prosince 2017. Formulář pro vyúčtování je k dispozici na internetových stránkách města www.nejdek.cz/dotace nebo na Odboru ekonomickém u paní Macháčkové (tel. 353 240 128).

4. 12. 2017

Bumerang se nám vrátil, a to v plné parádě!!!

Článek k situaci SOŠ a SOU Nejdek.

4. 12. 2017 Zobrazit více

Rekonstrukce Jiráskovy ulice pokračuje

Rekonstrukce Jiráskovy ulice nadále zdárně pokračuje, a přesto z technických důvodů, které vznikly na straně správců inženýrských sítí, nemůže dojít v roce 2017 k dokončení rekonstrukce celé stavby.

výkopy Jiráskova ulicePři zahájení výkopových prací bylo zastiženo v minulosti uložené trubní vedení kanalizace, o němž správce sítě ani zpracovatel projektu neměli informaci, a taktéž původní vedení vodovodů v celé délce ulice nebylo možné polohově vytyčit. Rovněž došlo ke kolizi nově navržené kanalizace s topným kanálem, který nebyl v projektu zakreslen a o němž nás jeho správce neinformoval. Další neznámou na stavbě byla poloha a počet jednotlivých domovních přípojek, které bylo nutné do nově budované kanalizace přepojit. Polohu všech těchto sítí bylo nutné zjistit ručně kopanými sondami i s ohledem na křížení s vedením plynu a elektřiny v celém úseku. Výše popsané skutečnosti měly pochopitelně neblahý vliv na časový plán výstavby a v konečném důsledku způsobily prodloužení termínu dokončení celé stavby, protože není úplně technologicky možné a žádoucí provádět v prosinci finální povrchy, tzv. balenou a podklady, jako je KSC (kamenivo stmelené cementem). Mimoto „obalovny asfaltových směsí“ podle klimatických podmínek končí většinou koncem listopadu, tudíž ani nelze v prosinci garantovat dostupnost „balené“.
Z těchto důvodů nebude v roce 2017 celá rekonstrukce komunikace dokončena. Provoz v ulici bude zajištěn provizorní úpravou povrchu za použití asfaltového recyklátu a v jarních měsících roku 2018, jakmile nastanou příznivé klimatické podmínky, budou dokončeny konstrukce vozovky a finální asfaltové vrstvy komunikace. Současně bude dokončeno nové vodorovné a svislé dopravní značení vymezující parkovací místa v celé ulici.
Prodloužení stavby do jarních měsíců by, s největší pravděpodobností, mohlo přinést i kladný efekt, zejména ve stabilizaci zásypů během zimního období, vlivem srážkových vod a provozu.
Celá ulice bude v zimním období schůdná i sjízdná a bude prováděna běžná zimní údržba.

Za případné komplikace se všem občanům předem omlouváme.
Nadále prosíme občany žijící, pohybující se a parkující v této lokalitě o shovívavost a tolik potřebnou součinnost k bezproblémové realizaci stavby.

OISM


4. 12. 2017 Zobrazit méně

Kotlíkové dotace II – 2017/2018

V dotačním programu stále zbývá k rozdělení ještě cca 14,7 mil. Kč, což vystačí ještě pro cca 150 žadatelů.

30. 11. 2017 Zobrazit více

Možnost hotovostní platby kartou

Město Nejdek se snaží pro občany zkvalitňovat svoje služby, proto se na pokladně městského úřadu a infocentra zavedla možnost uhradit hotovostní platbu bankovní kartou. Naše platební terminály přijímají běžně používané platební karty (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, V Pay, JCB, Diners Club a Discover).

6. 11. 2017

Senior Pasy dorazily i do Karlovarského kraje

Karlovarský kraj začíná nabízet Senior Pasy, které umožní lidem ve věku od 55 let využívat a čerpat zvýhodněné ceny za služby nebo zboží na území regionu i v dalších částech ČR.

6. 11. 2017 Zobrazit více

Běžkaři se v zimě díky nové rolbě dočkají kvalitnějších stop

Nová sněžná rolba Kässbohrer PistenBully 100

6. 11. 2017 Zobrazit více

Stránka