Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Uzavření příspěvkových organizací v prosinci

Informace o uzavření mateřských a základních škol v prosinci

12. 12. 2017 Zobrazit více

Uzavření škol o Vánocích

Všechny základní školy, střední školy, základní umělecké školy a konzervatoře se řídí organizací školního roku 2017/2018 - celostátně vyhlášenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Žáci těchto škol mají vánoční prázdniny, které budou zahájeny 23. 12. 2017 a skončí 2. 1. 2018.

4. 12. 2017 Zobrazit více

Informace pro žadatele, kterým byla poskytnuta individuální dotace z rozpočtu města Nejdek v roce 2017

Připomínáme, že termín pro odevzdání závěrečného vyúčtování je nejpozději do 20. prosince 2017. Formulář pro vyúčtování je k dispozici na internetových stránkách města www.nejdek.cz/dotace nebo na Odboru ekonomickém u paní Macháčkové (tel. 353 240 128).

4. 12. 2017

Bumerang se nám vrátil, a to v plné parádě!!!

Článek k situaci SOŠ a SOU Nejdek.

4. 12. 2017 Zobrazit více

Rekonstrukce Jiráskovy ulice pokračuje

Rekonstrukce Jiráskovy ulice nadále zdárně pokračuje, a přesto z technických důvodů, které vznikly na straně správců inženýrských sítí, nemůže dojít v roce 2017 k dokončení rekonstrukce celé stavby.

výkopy Jiráskova ulicePři zahájení výkopových prací bylo zastiženo v minulosti uložené trubní vedení kanalizace, o němž správce sítě ani zpracovatel projektu neměli informaci, a taktéž původní vedení vodovodů v celé délce ulice nebylo možné polohově vytyčit. Rovněž došlo ke kolizi nově navržené kanalizace s topným kanálem, který nebyl v projektu zakreslen a o němž nás jeho správce neinformoval. Další neznámou na stavbě byla poloha a počet jednotlivých domovních přípojek, které bylo nutné do nově budované kanalizace přepojit. Polohu všech těchto sítí bylo nutné zjistit ručně kopanými sondami i s ohledem na křížení s vedením plynu a elektřiny v celém úseku. Výše popsané skutečnosti měly pochopitelně neblahý vliv na časový plán výstavby a v konečném důsledku způsobily prodloužení termínu dokončení celé stavby, protože není úplně technologicky možné a žádoucí provádět v prosinci finální povrchy, tzv. balenou a podklady, jako je KSC (kamenivo stmelené cementem). Mimoto „obalovny asfaltových směsí“ podle klimatických podmínek končí většinou koncem listopadu, tudíž ani nelze v prosinci garantovat dostupnost „balené“.
Z těchto důvodů nebude v roce 2017 celá rekonstrukce komunikace dokončena. Provoz v ulici bude zajištěn provizorní úpravou povrchu za použití asfaltového recyklátu a v jarních měsících roku 2018, jakmile nastanou příznivé klimatické podmínky, budou dokončeny konstrukce vozovky a finální asfaltové vrstvy komunikace. Současně bude dokončeno nové vodorovné a svislé dopravní značení vymezující parkovací místa v celé ulici.
Prodloužení stavby do jarních měsíců by, s největší pravděpodobností, mohlo přinést i kladný efekt, zejména ve stabilizaci zásypů během zimního období, vlivem srážkových vod a provozu.
Celá ulice bude v zimním období schůdná i sjízdná a bude prováděna běžná zimní údržba.

Za případné komplikace se všem občanům předem omlouváme.
Nadále prosíme občany žijící, pohybující se a parkující v této lokalitě o shovívavost a tolik potřebnou součinnost k bezproblémové realizaci stavby.

OISM


4. 12. 2017 Zobrazit méně

Otevírací doba Infocentra Nejdek v prosinci 2017 a lednu 2018

Z provozních důvodů bude omezen provoz infocentra Nejdek v době vánočních svátků a na začátku nového roku.

1. 12. 2017 Zobrazit více

Poděkování za poskytnutí vánočního stromu

Rádi bychom touto cestou poděkovali Ing. Stanislavu Gregorovi a firmě Metalis Nejdek, s.r.o. za poskytnutí vánočního stromu.
Město Nejdek

30. 11. 2017

Kotlíkové dotace II – 2017/2018

V dotačním programu stále zbývá k rozdělení ještě cca 14,7 mil. Kč, což vystačí ještě pro cca 150 žadatelů.

30. 11. 2017 Zobrazit více

Odstávka páry

Dne 3.12.2017 v době od 6 do 12 hodin bude z důvodu opravy havárie parní armatury v hlavní předávací stanici v Nejdku přerušena dodávka tepla a TUV ze všech výměníků v městě Nejdek. Děkujeme za pochopení

30. 11. 2017

Možnost hotovostní platby kartou

Město Nejdek se snaží pro občany zkvalitňovat svoje služby, proto se na pokladně městského úřadu a infocentra zavedla možnost uhradit hotovostní platbu bankovní kartou. Naše platební terminály přijímají běžně používané platební karty (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, V Pay, JCB, Diners Club a Discover).

6. 11. 2017

Stránka