Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Uzavření pokladny Městského úřadu

Uzavření pokladny Městského úřadu

10. 1. 2018 Zobrazit více

Upozornění pro občany, kteří měli úlevy od placení místních poplatků

Upozornění se týká těch osob, kterým byla poskytnuta sleva či byli plně osvobozeni od placení místního poplatku ze psů nebo poplatku za vývoz komunálního odpadu a tato úleva jim byla poskytnuta ze zákona a obecně závazné vyhlášky města na základě prokázaného nároku.

Tato již jednou poskytnutá úleva se vztahovala i na všechna následující poplatková období a ten, komu byla poskytnuta a jeho nárok stále trval, o ni nemusel znovu v dalších letech žádat. Toto již nyní neplatí a je nutné, aby každý, kdo má nárok na některou z úlev stanovených v obecně závazné vyhlášce města, svůj nárok ohlásil u správce poplatku nejpozději do 31. října příslušného poplatkového období (nyní rok 2018). V případě, že tak neučiní v této lhůtě, nárok na úlevu zaniká a bude mu vyměřen poplatek v plné výši stanovené sazby. Jedná se o zákonnou ohlašovací povinnost a tuto povinnost je nutné splnit nejpozději do konce zde uvedené lhůty, a to vždy i každý následující rok, ve kterém nárok trvá. Nejrychlejší způsobem, jak ohlásit svůj nárok, je osobně na městském úřadě ve druhém patře, dveře č. 11. Nárok na poskytnutí úlevy je nutné správci poplatku u některých případů prokázat (např. smlouvou o převzetí psa z útulku, doložením průkazu ZTP/P, smlouvou o umístění do sociálního zařízení apod.). V případech, kdy poplatník obdobný dokument již správci poplatku doložil, je přesto povinen každoročně o danou úlevu opět zažádat např. výše uvedeným způsobem. Neprokazují se skutečnosti, které lze získat z veřejných rejstříků a evidencí.

Výše uvedená ohlašovací povinnost se vztahuje na níže uvedené fyzické osoby:

  • u místního poplatku ze psů - osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis, dále držitel psa získaného z útulku a držitel psa, který je členem Svazu záchranných brigád kynologů ČR.

     

  • u místního poplatku za vývoz odpadu - osoba umístěná do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, osoba umístěná do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, osoba umístěná v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, dále osoby přihlášené k pobytu v těžko přístupných lokalitách města (Tisová č.p. 59, Nad Rolavou č.p. 696, Oldřichov č.p. 95), majitel nemovitosti č.p. 27 Vysoká Štola, osoby pobývající v ostatních zdravotnických a pobytových zařízeních, které zde nebyly jmenovány, a děti po dobu jednoho kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém se narodily.

     

Veškeré další informace ohledně místních poplatků včetně vyhlášek města se nacházejí na internetových stránkách Města Nejdek na adrese: urad-2/mistni-poplatky/. Případné dotazy lze zodpovědět na e-mailové adrese: a.jancikova@nejdek.cz nebo na telefonním čísle 353 240 118.


5. 1. 2018 Zobrazit méně

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent Odboru investic a správy majetku města - správa majetku

27. 12. 2017 Zobrazit více

Informace pro žadatele, kterým byla poskytnuta individuální dotace z rozpočtu města Nejdek v roce 2017

Připomínáme, že termín pro odevzdání závěrečného vyúčtování je nejpozději do 20. prosince 2017. Formulář pro vyúčtování je k dispozici na internetových stránkách města www.nejdek.cz/dotace nebo na Odboru ekonomickém u paní Macháčkové (tel. 353 240 128).

4. 12. 2017

Bumerang se nám vrátil, a to v plné parádě!!!

Článek k situaci SOŠ a SOU Nejdek.

4. 12. 2017 Zobrazit více

Rekonstrukce Jiráskovy ulice pokračuje

Rekonstrukce Jiráskovy ulice nadále zdárně pokračuje, a přesto z technických důvodů, které vznikly na straně správců inženýrských sítí, nemůže dojít v roce 2017 k dokončení rekonstrukce celé stavby.

4. 12. 2017 Zobrazit více

Kotlíkové dotace II – 2017/2018

V dotačním programu stále zbývá k rozdělení ještě cca 14,7 mil. Kč, což vystačí ještě pro cca 150 žadatelů.

30. 11. 2017 Zobrazit více

Možnost hotovostní platby kartou

Město Nejdek se snaží pro občany zkvalitňovat svoje služby, proto se na pokladně městského úřadu a infocentra zavedla možnost uhradit hotovostní platbu bankovní kartou. Naše platební terminály přijímají běžně používané platební karty (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, V Pay, JCB, Diners Club a Discover).

6. 11. 2017

Senior Pasy dorazily i do Karlovarského kraje

Karlovarský kraj začíná nabízet Senior Pasy, které umožní lidem ve věku od 55 let využívat a čerpat zvýhodněné ceny za služby nebo zboží na území regionu i v dalších částech ČR.

6. 11. 2017 Zobrazit více

Běžkaři se v zimě díky nové rolbě dočkají kvalitnějších stop

Nová sněžná rolba Kässbohrer PistenBully 100

6. 11. 2017 Zobrazit více

Stránka