Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Kácení dřevin na sídlišti 9. května

Vyjádření ke kácení dřevin na sídlišti 9. května od OSÚaŽP

Na dotčené pozemkové parcele č. 3303/1 k.ú. Nejdek realizuje kácení Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC), která je vlastníkem tohoto pozemku.

Celkem 16 ks bříz a 2 osiky byly káceny z důvodu zdravotního stavu dřevin, tedy dřeviny s četnými defekty v korunách nebo kmenech a dřeviny se sníženou vitalitou. Dřeviny nebyly provozně bezpečné, což v místě sídlištní zástavby, kde se počítá s pohybem osob včetně dětí je rizikové.

V této souvislosti uvádím ještě, že v loňském roce jsme obdrželi upozornění ze strany občanů na samovolné zřícení břízy v tomto prostoru za „běžného počasí“, nikoli např. v době vichřice apod. Tento podnět jsme předali SŽDC jako vlastníkovi s tím, aby provedli kontrolu porostu a odstranili dřeviny, které mohou poškodit zdraví nebo majetek občanů. V polovině toho samého roku jsme SŽDC  ještě upozorňovali na 2 totálně suché (odumřelé) břízy, které byly v dosahu parkujících automobilů na parkovišti za kotelnou a hrozilo jejich zřícení na zaparkované automobily. Tolik asi ke stavu a kvalitě porostu v místě.

SŽDC dále v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny oznámilo kácení dalších cca 36 ks vzrostlých dřevin (především bříz a osik) na témže pozemku příslušnému orgánu ochrany přírody, kterým je v tomto případě Magistrát Karlovy Vary, odbor životního prostředí. Důvodem pro kácení těchto dřevin je kolizní vzdálenost ve vztahu k železniční dráze a jedná se o kácení v režimu ochranného pásma dráhy za účelem zajištění bezpečného provozu na dráze.

Město Nejdek provádělo kácení na sídlišti 9. května prostřednictvím své realizační firmy naposledy na podzim loňského roku, konkrétně v prostoru vymezeném zhruba „od studánky až k parkovišti za kotelnou“, což bylo ze strany obyvatel hodnoceno pozitivně. Kácení na p.p.č. 3303/1 k.ú. Nejdek je plně v režii vlastníka, tedy SŽDC.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že jsme nezjistili, že by kácení v daném prostoru bylo prováděno v rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, konkrétně § 8 odst. 1, 2, a 3. V § 8 odst. 3 zákona je uvedeno, že povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Jedná se o dřeviny, jejichž obvod ve výšce 130 cm nad zemí nedosahuje hodnoty 80 cm.

Bc. Šárka Kočanová, OSÚaŽP


13. 3. 2019 Zobrazit méně

Rozmístění kontejnerů na objemný odpad

Kontejnery na objemný odpad budou rozmístěny v průběhu měsíce dubna 2019 podle následujícího rozvrhu.

5. 3. 2019 Zobrazit více

Fotosoutěž 2019

Město Nejdek vyhlásilo novou soutěž pro příznivce fotografování. Soutěž bude mít pouze jednu kategorii a to na téma Nejdecko objektivem Nejdečanů.

26. 2. 2019 Zobrazit více

Blokové čištění

V průběhu dubna a května bude probíhat blokové čištění. Podrobný rozpis v přiloženém souboru.

26. 2. 2019 Zobrazit více

Kotlíkové dotace v roce 2019

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím jednotlivých krajských úřadů spustí v letošním roce další kolo tzv. kotlíkových dotací a umožní tak dalším domácnostem pořídit si nový ekologický zdroj vytápění.

11. 2. 2019 Zobrazit více

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2019

Zastupitelstvo města Nejdku schválilo na svém 2. zasedání dne 14. 12. 2018 rozpočet města na rok 2019.

5. 2. 2019 Zobrazit více

Vítání občánků

vítání nově narozených občánků

5. 2. 2019 Zobrazit více

Den otevřených dveří

Pokud vás cokoliv na dění v Nejdku trápí nebo naopak těší, pokud se chcete na cokoliv zeptat či konzultovat, řešit problém či naopak máte nápad, tip pro zlepšení života v Nejdku, srdečně vás zveme k návštěvě na radnici.

5. 2. 2019 Zobrazit více

Cena vodného a stočného pro rok 2019

Rada města Nejdku schválila na svém jednání ceny vodného a stočného pro rok 2019.

5. 2. 2019 Zobrazit více

Mobilní rozhlas Nejdecko – brána do světa moderní komunikace

Nová komunikační platforma na Nejdecku.

5. 2. 2019 Zobrazit více

Stránka