Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Publicita Karlovarského kraje

logo krajlogo Živý kraj

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Novela insolvečního zákona 2019

Od 1.6.2019 vstupuje v platnost novela Insolvečního zákona (zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení - insolveční zákon).

9. 4. 2019 Zobrazit více

Soutěž o vstupenky do ZOO

Soutěž o vstupenky do ZOOMěstská knihovna v Nejdku vyhlašuje soutěž pro dětské čtenáře o vstupenky do ZOO Plzeň! Podmínky soutěže na plakátě.

18. 3. 2019 Zobrazit více

Kotlíkové dotace v roce 2019

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím jednotlivých krajských úřadů spustí v letošním roce další kolo tzv. kotlíkových dotací a umožní tak dalším domácnostem pořídit si nový ekologický zdroj vytápění.

11. 2. 2019 Zobrazit více

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2019

Zastupitelstvo města Nejdku schválilo na svém 2. zasedání dne 14. 12. 2018 rozpočet města na rok 2019.

5. 2. 2019 Zobrazit více

Den otevřených dveří

Pokud vás cokoliv na dění v Nejdku trápí nebo naopak těší, pokud se chcete na cokoliv zeptat či konzultovat, řešit problém či naopak máte nápad, tip pro zlepšení života v Nejdku, srdečně vás zveme k návštěvě na radnici.

5. 2. 2019 Zobrazit více

Cena vodného a stočného pro rok 2019

Rada města Nejdku schválila na svém jednání ceny vodného a stočného pro rok 2019.

Cena vodného se zvýšila o 1,72 Kč/m3, cena stočného o 1,76 Kč/m3. K úpravě ceny dochází kalkulací, která se realizuje každoročně, a to dle jasně definovaných kritérií (podrobná kalkulace cen vodného a stočného je k dispozici k nahlédnutí na Odboru VaK).

Cena vodného a stočného:

 

Vodné Stočné Vodné a stočné
34,09 Kč bez DPH / m³ 43,07 Kč bez DPH / m³ 77,16 Kč bez DPH /m³
39,21 Kč s DPH/ m³ 49,53 Kč s DPH / m³ 88,74 Kč s DPH/m³

 

Ke zvýšení ceny vodného a stočného došlo na základě povinnosti dodržet 90 % požadovaného minima ceny běžné pro zajištění „Ex-post monitoringu vodohospodářského projektu“, a to v rámci Operačního programu životního prostředí 2007–2013, prioritní osa 1, pro projekt „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku“. Nedílnou součástí kalkulovaných cen jsou také položky pro opravy a obnovu infrastrukturního majetku, prostřednictvím kterého je voda dopravována do odběrných míst. Do těchto položek jsou dle kalkulace zahrnuty více než 3 miliony Kč pro rok 2019. Letos se jmenovitě počítá s dokončením jímání zdroje surové podzemní vody do úpravny Vysoká Pec, dále s opravou havarijní části vodovodního řadu, který vede souběžně s mostem v ulici Nerudova, a se spojením vodovodních řadů na křižovatce Zahradní–Jungmannova. Na kanalizační síti chystáme obnovu části řadu na sídlišti 9. května (nová zástavba) a výměnu a nivelizaci několika propadlých kanalizační poklopů na frekventovaných silnicích.

Opět rovněž vyzýváme odběratele, aby stížnosti spojené se studenou pitnou vodou a splaškovou kanalizací hlásili na příslušná místa, jedině tak lze zajistit včasnou nápravu případných problémů. Příslušnými místy se rozumí buď přímo kancelář Odboru vodovodů a kanalizace (adresa: Městská poliklinika, Závodu míru 636), nebo telefonní číslo 773 773 840 (p. Šesták).


5. 2. 2019 Zobrazit méně

Mobilní rozhlas Nejdecko – brána do světa moderní komunikace

Nová komunikační platforma na Nejdecku.

5. 2. 2019 Zobrazit více

Investice pro rok 2019

Zastupitelstvo města Nejdek na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet na tento rok. Rozpočet investic činí bezmála 52 mil. Kč. Chceme vás touto cestou seznámit s finančně nejvýznamnějšími investicemi pro rok 2019.

5. 2. 2019 Zobrazit více

Město Nejdek chystá pro rok 2019 modernizaci učeben na ZŠ Nejdek náměstí Karla IV.

Město Nejdek získalo na akci Modernizace učeben ZŠ nám. Karla IV. dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL).

22. 1. 2019 Zobrazit více

Otevření VSŠ a VOŠ v Sokolově

V Sokolově bude nově od září 2019 otevřena Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO.

4. 1. 2019 Zobrazit více

Stránka