Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ČLOVĚK V TÍSNI

Logo Člověk v tísni

Člověk v tísni, O.P.S.

Farní sbor ČCE
Husova 525 362 21 Nejdek
tel: (+420) 777 782 080
 
e-mail: erika.drahovzalova@clovekvtisni.cz

 

Sokolovská pobočka Člověk v tísni, o. p. s., má nově svou kancelář v Nejdku

V Karlovarském kraji působí společnost Člověk v tísni již od roku 2001, kdy v městě Sokolov započala s nabídkou terénní sociální práce. Později se poskytované služby rozšířily o další podpůrné programy pro jedince i rodiny, jež jsou postihnuti sociálním vyloučením. V roce 2006 v Sokolově vznikla samostatná regionální pobočka, odkud byla řízena činnost pracovníků působících v dalších městech a obcích.

Zpočátku se jednalo o koordinování pomoci v Oloví, Rotavě, v Karlových Varech, později se k tomu přidal Chodov, Ostrov a Jáchymov. V těchto místech se začala zřizovat další kontaktní místa s cílem pomoci lidem s různými sociálními problémy, které znesnadňují jejich každodenní život. Pracovníci Člověka v tísni tak mohou udržovat pravidelný kontakt se svými klienty i místními obecními a státními úřady. Kromě pravidelné terénní sociální práce lze přes kontaktní místa poskytnout poradenství k získávání pracovních příležitostí, k problémům se zadlužením, k řešení neuspokojivé bytové situace, povinné školní docházky a pomoci při využívání volného času dětí a mládeže. Poskytuje se bezplatné sociální a právní poradenství, doporučují se i jiné vhodné sociální služby a kariérní poradenství pro žáky základních škol.

Pobočka Člověka v tísni, o. p. s., Sokolov spolupracuje s obecními úřady v místech, kde působí, a také s Krajským úřadem Karlovarského kraje. Na svou činnost čerpá dotace z fondů Evropské unie, jako jsou například Evropský sociální fond – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Evropský sociální fond individuálního projektu Karlovarského kraje.

Sokolovská pobočka otevřela nové kontaktní místo v Nejdku, na faře Českobratrské církve evangelické v Husově ulici. Poskytujeme zde sociálně aktivizační služby, jejichž obsahem je dluhové poradenství, pomoc při jednání s úřady, školami a jinými institucemi. Tyto aktivity jsou určeny především rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Zájemci mohou osobně navštívit v kanceláři na nejdecké faře terénní sociální pracovnici Eriku Drahovzalovou. Kontaktovat ji lze na tel. čísle 777 782 080 nebo
e-mailem: erika.drahovzalova@clovekvtisni.cz

Mgr. Lukáš Svoboda,
mediální pracovník
Člověk v tísni, o. p. s.

Občané z Bärensteinu opět pomáhají sociálně vyloučeným rodinám z Nejdku

Dne 12. března se v Nejdku uskutečnilo již druhé setkání, které inicioval předseda Výboru pro národnostní menšiny v Nejdku - Miroslav Drobný společně s panem Heimo Ohlym z obce Bärenstein ze Spolkové republiky Německo. Hlavním cílem bylo předání humanitární pomoci občanů z obce Bärenstein sociálně vyloučeným rodinám z Nejdku. Jednalo se především o oblečení pro děti a dospělé.

Schůzky se účastnil, kromě výše jmenovaných aktérů, také pan Bob Helekia Ogola z farního sboru Českobratrské církve evangelické v Nejdku a ředitel sokolovské pobočky organizace Člověk v tísni, o.p.s., Jan Němeček. Zúčastnění diskutovali o problémech, jež oba regiony trápí a o možnostech navázání užšího kontaktu s historicky i kulturně blízkou sousední stranou Saska. Pan Ohly nabídl organizaci Člověk v tísni a farnímu sboru ČCE v Nejdku spolupráci s občanskými iniciativami, které na německé straně pracují s dětmi předškolního věku nebo se seniory. Organizace Člověk v tísni by takovou spolupráci uvítala, a to především z důvodu předávání zkušeností s cílovou skupinou dětí. Aktéři schůzky ukončili jednání s tím, že setkání určitě nebylo poslední a v budoucnu budou společně hledat další témata, na kterých budou spolupracovat.

Jan Němeček,
ředitel pobočky Sokolov
Člověk v tísni, o. p. s.