Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ÚZEMNÍ STUDIE HOTEL LUŽEC

Pořizovatel: Městský úřad Nejdek smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem (www.trtik.net).

Údaje o územní studii Hotel Lužec

PLATNÝ územně plánovací podklad města

  1. Textová část
  2. Hlavní výkres
  3. Dispoziční koncepce
  4. Axonometrický pohled
  5. Řezy - pohledy
  6. Zákres do Územního plánu Nejdek
  7. Výkres předpokládaného záboru ZPF
  8. Širší urbání vztahy
  9. Krajinný ráz