Obsah

V souvislosti s registrací agendy A3082 Školský zákon, kterou budou školy a školská zařízení ve smyslu § 50 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, vedeny v základním registru práv a povinností jako orgány veřejné moci, předkládáme NÁVODY s kontakty na specializovaná poradenská pracoviště, která jsou připravena poskytnout odbornou pomoc pro usnadnění aktivace datové schránky orgánu veřejné moci.

Postup škol a školských zařízení pro aktivaci DS typu OVM a oznámení jejich působnosti v agendách
(povinnost OVM dle zákona 111/2009 Sb., o základních registrech)

Případ 1 - Škola/školské zařízení má zřízenou DS a je zapsaná v ROS

Případ 2 - Škola/školské zařízení nemá zřízenou DS a je zapsaná v ROS

Případ 3 - Škola/školské zařízení má zřízenou DS a není zapsaná v ROS

Případ 4 - Škola/školské zařízení nemá zřízenou DS a není zapsaná v ROS