Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bc. Šárka KOČANOVÁ
vedoucí odboru

telefon: (+420) 353 240 136
fax: (+420) 353 925 726
mobil: (+420) 733 383 368
email: s.kocanova@nejdek.cz

Adresa:
MěÚ Nejdek
náměstí Karla IV. 239
362 21 Nejdek

1. patro

Činnosti a kompetence zajišťované odborem stavebního úřadu a životního prostředí:

  • stavební úřad
  • životní prostředí


Stavební úřad

Výkonává agendu v přenesené působnosti státní správy na úseku stavebního řádu dle stavebního zákona - územní řízení, povolení a ohlášení staveb, stavebních úprav, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, stavební řízení, povolení změn staveb před jejich dokončením, užívání staveb, odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení, nezbytné úprav, údržba stavby, vyklizení stavby, stavební dozor, správní delikty, přestupky, stanoviska ke stavebním záměrům a k oddělovacím geometrickým plánům.

Rozsah působnosti: Správní obvod je vymezen správním územím města Nejdek a obcí Černava, Nové Hamry, Smolné Pece, Vysoká Pec

Životní prostředí

Výkon přenesené státní správy na úseku životního prostředí - vydávání rybářských lístů (od 1. 7. 2011), odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, nakládání s povrchovými vodami, ochrana přírody a krajiny (kácení zeleně rostoucí mimo les na pozemcích ve vlastnictví občanů apod.), zemědělství a rybářské lístky.

Rozsah působnosti: Správní obvod je vymezen správním územím města Nejdek a obcí Černava, Nové Hamry, Smolné Pece, Vysoká Pec

Informace z oboru:


PRACOVNÍCI ODBORU

  • vedení odboru, životní prostředí - Bc. Šárka KOČANOVÁ
  • stavební úřad a silniční správní úřad - Petr SATÝNEK