Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Daša OBERREITEROVÁ
vedoucí odboru

telefon: (+420) 353 240 133
fax: (+420) 353 825 152
email: d.oberreiterova@nejdek.cz

Adresa:
MěÚ Nejdek
náměstí Karla IV. 239
362 21 Nejdek

přízemí

Do kompetencí odboru vnitřních věcí spadá

 • podatelna
 • matrika
 • evidence obyvatel
 • stížnosti a přestupky
 • archiv


Informace z odboru:

Prosíme rodiče nově narozených občánků přihlášených v Nejdku, kteří mají zájem účastnit se vítání občánků, aby nás kontaktovali na tel. 353 240 132, email: s.skorepova@nejdek.cz, nebo osobně na MěÚ v Nejdku, odbor vnitřních věcí, oddělení matriky. Maminkám poté zašleme pozvánku na adresu trvalého bydliště nejpozději 2 týdny před konáním obřadu. Tato akce se koná jednou za 3-4 měsíce.

 PRACOVNÍCI ODBORU

 • Podatelna - Nikola RYDVÁNOVÁ
  • telefon (+420) 353 240 111
  • e-mail: n.rydvanova@nejdek.cz
  • evidence došlé a odeslané pošty, příjem žádostí od občanů, informace
 • Matrika - Bc. Šárka SKOŘEPOVÁ
  • telefon (+420) 353 240 132
  • e-mail: s.skorepova@nejdek.cz
  • sňatky, narození, úmrtí, změna příjmení, ověřování podpisů opisů listin, volby
   Územní působnost: Nejdek + obce Černava, Nové Hamry, Smolné Pece a Vysoká Pec
 • Evidence obyvatel - Daša OBERREITEROVÁ
  • telefon (+420) 353 240 133
  • e-mail: d.oberreiterova@nejdek.cz
  • ohlášení ztrát a odcizení občanských průkazů, podávání žádostí na vystavení listiny o st. občanství ČR, přidělování čísel popisných a evidenčních novým budovám, rušení místa trvalého pobytu, přihlašovní a změny trvalého pobytu, sčítání lidu, volby
 • Stížnosti a přestupky - Pavel VLČEK
  • telefon (+420) 353 240 139
  • e-mail: p.vlcek@nejdek.cz
  • projednávání přestupků, příjem stížností od občanů, posudky na občany pro soudní řízení
 • Archiv - Dagmar FEIXOVÁ
  • telefon: (+420) 353 925 178
  • telefon: (+420) 353 240 163
  • e-mail: d.feixova@nejdek.cz
  • archivování dokumentů MěÚ