Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Den učitelů 2016

Fotografie ze Dne učitelů 2016

Oslava Dne učitelů

Letošní měsíc březen byl ve znamení několika svátků. Jen jeden však patřil pouze pedagogům. Bylo to pondělí 28. března, kdy jsme si všichni připomněli narození Jana Amose Komenského – učitele národů. Město Nejdek si váží obětavé a náročné práce učitelů, každý rok připravuje pro bývalé pedagogy slavnostní posezení. I tentokrát jsme se sešli v prostorách školní jídelny ZŠ „náměstí“, a to ve čtvrtek 31. března. Jako v letech předešlých byl pro přítomné nachystán hudební dárek. S písněmi, tanečky, veselými scénkami, hrou na hudební nástroje a divadelním představením se prezentovaly dvě mateřské školy, „Husova“ a „Lipová“, ZUŠ a ZŠ „náměstí“. Zároveň vyrobily děti všech škol pro oslavence krásné upomínkové dárečky a přáníčka.

Hold učitelskému povolání přišli vzdát i představitelé města. U vchodu se s každým přivítal místostarosta Jan Tóth a nabídl skleničku šampaňského. Pan starosta Ing. Lubomír Vítek pak pronesl pár krásných a hřejivých slov na úvod. Poté se za „školskou komisi“ ujala moderování Mgr. Hana Žáková. O roznos pití a občerstvení se postarala paní Jarošová, chutné dobroty vyrobili a dodali žáci obou základních škol, perník upekly kuchařky školní jídelny ZŠ „náměstí“.

Věříme, že čtvrteční odpoledne naplnilo očekávání, a to nejen naše. Vždyť se setkali kamarádi, kolegové, kteří si zavzpomínali na své společné aktivní školní roky!

Datum vložení: 28. 6. 2016 15:24
Datum poslední aktualizace: 29. 6. 2016 10:45
Autor: Ing. Dita Míková