Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Publicita Karlovarského kraje

logo krajlogo Živý kraj

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Nástěnný kalendář Nejdek 2020

Město Nejdek vydává zbrusu nový nástěnný kalendář na rok 2020.

13. 9. 2019 Zobrazit více

Město získalo dotaci na opravu komunikací

Město Nejdek získalo dotaci na opravu komunikací od Karlovarského kraje.

3. 9. 2019 Zobrazit více

Nová otevírací doba Infocentra Nejdek

Od 1. září 2019 upravuje Infocentrum Nejdek otevírací dobu.

23. 8. 2019 Zobrazit více

Město Nejdek získalo dotaci z programu Karlovarského kraje

Město Nejdek získalo dotaci z programu Karlovarského krajeMěsto Nejdek získalo dotaci z programu Karlovarského kraje na opravu krovu a zastřešení Muzea a také na podporu kulturních aktivit Kruhu přátel hudby v Nejdku

6. 8. 2019 Zobrazit více

Upozornění pro občany města na chemickou asanaci dříví napadeného kůrovcem

V letních měsících probíhá na území celé České republiky, tedy i v okolí Nejdku, chemická asanace dřeva proti kůrovci.

25. 7. 2019 Zobrazit více

Opatření obecné povahy při nedostatku vody

Magistrát města Karlovy Vary veřejnou vyhláškou zakazuje odběry povrchových vod

22. 7. 2019 Zobrazit více

Upozornění k řádnému zaplacení místního poplatku za vývoz komunálního odpadu a místního poplatku ze psů

Městský úřad v Nejdku již s předstihem rozeslal všem poplatníkům dopisy s platebními údaji k zaplacení místního poplatku za svoz komunálního odpadu a místního poplatku ze psů za období roku 2019.

Uvedené poplatky jsou splatné nejpozději do 31. 10. 2019. Lze je zaplatit v pokladně městského úřadu v hotovosti nebo platební kartou, dále pak bezhotovostním převodem na účet č. 1421341/0100 anebo poštovní poukázkou, kterou lze vyplnit a odeslat na poště. K bezhotovostní platbě je možné též využít QR kódu, který je uveden v předmětném dopise. V případě bezhotovostní platby je každý poplatník povinen svou platbu řádně označit variabilním symbolem. Variabilní symbol je jednoznačný identifikátor platby poplatníka. K řádné platbě dojde i tehdy, pokud poplatník uvede jméno, příjmení a datum narození osoby, ke které se platba vztahuje. Poplatník místního poplatku má svůj jedinečný variabilní symbol. Ten je každý rok stejný. Variabilní symbol a částku k úhradě najde poplatník ve svém dopise. V případě, že platba nebude ze strany poplatníka řádně označena, nemůže dojít ke správnému přiřazení platby, a tím může vzniknout nedoplatek nebo naopak přeplatek. Případné nedoplatky jsou uvedeny v informativních dopisech. Přeplatek vzniká nejčastěji v důsledku úhrad poplatků v nesprávné výši nebo za jinou osobu, kdy se poplatník splete a místo svého variabilního symbolu uvede nechtěně variabilní symbol jiné osoby. Také se stávají případy při platbách v hotovosti v pokladně městského úřadu, že poplatník zaplatí poplatek ze psů za jinou osobu než za tu, která ohlásila držení psa. Mylně se přitom domnívá, že když poplatek uhradí jeden člen domácnosti, je to v pořádku. Upozorňujeme, že místní poplatek ze psů je povinna zaplatit jen ta osoba, která držení psa ohlásila městskému úřadu. Této osobě se pak poplatek vyměřuje. O vzniku přeplatku ani o chybně provedené platbě se poplatník často nedozví. Městskému úřadu zákon nedovoluje o těchto skutečnostech poplatníka informovat. Tyto informace lze sdělit pouze na žádost poplatníka, popř. plátce, který chybnou platbu provedl. Proto ještě jednou důrazně upozorňujeme na pečlivost při zadávání plateb, aby zbytečně nedocházelo k nedorozuměním. Každý poplatník má možnost si na úřadě ověřit, zda jeho platba dorazila v pořádku. Veškeré informace ohledně místních poplatků, včetně obecně závazné vyhlášky města, která stanoví veškeré podmínky k placení a vybírání místních poplatků, najde každý na internetové stránce města Nejdek na této stránce.

Odbor ekonomický


4. 7. 2019 Zobrazit méně

Město Nejdek bylo úspěšné při získávání dotací

Město Nejdek bylo již podruhé úspěšné při podání žádosti o příspěvek na „Oranžový přechod Nadace ČEZ“ a také získalo dotaci z programu Karlovarského kraje na opravu krovu a zastřešení muzea

4. 7. 2019 Zobrazit více

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v městě Nejdku

Počet voličů: 6 151
Počet vydaných obálek: 1 229
Volební účast: 19,98 %
Platné hlasy: 1 213

4. 7. 2019 Zobrazit více

Zákaz užívání pitné vody

Magistrát města Karlovy Vary vydal opatření obecné povahy při nedostatku vody.

1. 7. 2019 Zobrazit více

Stránka