Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Publicita Karlovarského kraje

logo krajlogo Živý kraj

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2019

Zastupitelstvo města Nejdku schválilo na svém 2. zasedání dne 14. 12. 2018 rozpočet města na rok 2019.

5. 2. 2019 Zobrazit více

Den otevřených dveří

Pokud vás cokoliv na dění v Nejdku trápí nebo naopak těší, pokud se chcete na cokoliv zeptat či konzultovat, řešit problém či naopak máte nápad, tip pro zlepšení života v Nejdku, srdečně vás zveme k návštěvě na radnici.

5. 2. 2019 Zobrazit více

Cena vodného a stočného pro rok 2019

Rada města Nejdku schválila na svém jednání ceny vodného a stočného pro rok 2019.

5. 2. 2019 Zobrazit více

Mobilní rozhlas Nejdecko – brána do světa moderní komunikace

Nová komunikační platforma na Nejdecku.

5. 2. 2019 Zobrazit více

Investice pro rok 2019

Zastupitelstvo města Nejdek na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet na tento rok. Rozpočet investic činí bezmála 52 mil. Kč. Chceme vás touto cestou seznámit s finančně nejvýznamnějšími investicemi pro rok 2019.

Některé investiční akce byly již zahájeny v minulém roce. Jedná se například o ZŠ, Karlovarská – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby. V loňském roce bylo v rámci této akce proinvestováno zhruba 18 mil. Kč. V roce 2019 bude rekonstrukce pokračovat II. etapou, pavilonem č. 2 (I. stupeň) a rekonstrukcí tělocvičny a dílen, kdy výše nákladů bude také cca 18 mil.

Dále pokračuje investiční akce rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Nejdek, jejíž dokončení se předpokládá v červnu letošního roku. Náklady pro tento rok činí cca 6,5 mil Kč. Bylo požádáno o dotaci ze Státního fondu životního prostředí a je připraveno podání žádosti o dotaci z IROP na Zvýšení akceschopnosti hasičské jednotky. Velmi významnou investiční akcí, jejíž náklady předpokládáme ve výši cca 9 mil. Kč, je akce ZŠ, nám. Karla IV. – zařízení odborných učeben. Tato akce je financována z dotačního programu IROP. Konkrétně budou zřízeny učebny cizích jazyků, dílen a chemicko-fyzikální učebna. Dále bude provedena rekonstrukce sociálního zařízení v rámci těchto učeben a pořízení schodolezu pro osoby se ztíženou schopností pohybu. Součástí akce bude i pořízení informační technologie.

Z důvodů negativního stanoviska Krajské hygienické stanice město Nejdek pro letošní rok neplánovaně zahrnulo do rozpočtu akci rekonstrukce školní jídelny ZŠ, náměstí. V roce 2019 je v rámci této akce počítáno s odvodněním objektu a následně v rozpočtu pro další rok bude zahrnuto dokončení celkové rekonstrukce zmíněné jídelny. Odhad nákladů pro letošní rok činí cca 4 mil. Kč.

V roce 2019 je dále naplánována rekonstrukce střechy na objektu muzea Nejdek. Střešní konstrukce je vzhledem k dlouhodobému zatékání a působení dřevokazným škůdcem ve velmi špatném technickém stavu, a proto je neodkladná její rekonstrukce. Odhad nákladů činí cca 3,2 mil. Kč. I na tuto akci byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo kultury a zároveň byla podána žádost o zařazení do Projektu záchrany architektonického dědictví. Nutnou investiční akcí pro tento rok je také přestavba a zajištění centrálního vytápění v bytovém domě Chodovská č. p. 465. Již začátkem letošního roku byla poptána společnost na vypracování projektové dokumentace a v období léta je počítáno s realizací akce. Náklady na tuto akci jsou odhadovány na cca. 2,25 mil. Kč.

Do rozpočtu pro letošní rok bylo také zahrnuto vybudování již dlouho očekávaného zázemí pro návštěvníky fotbalového hřiště ve výši cca 1,3 mil. Kč. Jedná se o zřízení sociálního zařízení u hřiště vč. přípojek.

Mimo jiné je pro tento rok v plánu vypracování projektových dokumentací tak, aby bylo město Nejdek připraveno v následujících letech realizovat další velmi významné investiční akce a zároveň aby bylo město připraveno na tyto akce žádat o finanční prostředky z různých dotačních programů, které budou v budoucnu vyhlášeny. V této souvislosti stojí za zmínku akce vybudování chodníku na Pozorce. V předchozím volebním období se pracovalo na pořízení projektové dokumentace, jednalo se s vlastníky dotčených pozemků a připravovaly se podklady pro podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury v programu Zvýšení bezpečnosti chodců. Akce Chodník Pozorka je akcí velmi nákladnou. Odhady na realizaci činí cca 23 mil. Kč. V minulých letech byl dotační titul ze Státního fondu dopravní infrastruktury vyhlašován vždy v únoru (na daný rok). V roce 2018 došlo k neočekávané změně – titul na rok 2019 byl vyhlášen již v listopadu 2018. Vzhledem k tomu, že v té chvíli nebylo možné o dotaci požádat (nebyly dořešené majetkové vztahy jednotlivých pozemků, termín ukončení projektové dokumentace byl zadán na prosinec 2018), bylo nutné odložit realizaci na rok 2020. Podání žádosti je v tuto chvíli naplánováno na listopad 2019. 

Z výše zmíněného programu bylo město úspěšné při žádosti o příspěvek na akci Zvýšení bezpečnosti chodců ul. Karlovarská, jejíž realizace se také v letošním roce uskuteční. 

Při jednáních o sestavení rozpočtu byly pro rok 2019 upřednostněny ty akce, které jsou nezbytně nutné s ohledem na havarijní či značně nevyhovující technický stav jednotlivých budov (školní jídelna, muzeum). Dále byly do realizace zařazeny akce, které jsou dlouhodobě plánované.

Další významné investiční akce budou realizované v následujících letech.


5. 2. 2019 Zobrazit méně

Město Nejdek chystá pro rok 2019 modernizaci učeben na ZŠ Nejdek náměstí Karla IV.

Město Nejdek získalo na akci Modernizace učeben ZŠ nám. Karla IV. dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL).

22. 1. 2019 Zobrazit více

Otevření VSŠ a VOŠ v Sokolově

V Sokolově bude nově od září 2019 otevřena Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO.

4. 1. 2019 Zobrazit více

Výsledky komunálních voleb v Nejdku

Výsledky komunálních voleb v Nejdku, konaných ve dnech 5. - 6. 10. 2018

12. 10. 2018 Zobrazit více

Formulář pro hlášení neroznosu Nejdeckých listů

Formulář pro hlášení neroznosu Nejdeckých listůz důvodů dlouhodobých problémů s roznáškou Nejdeckých listů jsme vytvořili formulář pro hlášení neroznosu NL.

3. 10. 2018 Zobrazit více

Uzavření interní a diabetologické ordinace - MUDr. René Bouška

Uzavření interní a diabetologické ordinace - MUDr. René Bouška

3. 8. 2018 Zobrazit více

Stránka