Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Havárie na vodovodním řadu dne 3. 6. 2024 (sídliště 9. května, náměstí Karla IV. a přilehlé ulice)

vodojem na Žižkově vrchu

Dne 3. 6. 2024 došlo k havárii na vodovodním řadu. Tomuto stavu předcházelo několik aspektů, které zapříčinily havárii v širší části města.

V noci z 27. 5. na 28. 5. 2024 se prováděla plánovaná akce čištění vodojemu na Žižkově vrchu. Celý vodojem byl vypuštěn, vyčištěn a začal se znovu plnit, což trvá několik dnů. V pátek 31. 5. 2024 byl naplněn cca ze 40 %. O víkendu došlo ke zvýšenému výskytu srážek, které způsobily rozvodnění a znečištění povrchové vody v Rudném potoce, který je hlavním zdrojem pro dodávku vody pro oblast náměstí, přilehlého okolí a sídliště 9. května. Z neděle na pondělí zaznamenali zaměstnanci odboru VaK zvýšený odběr z vodovodního řadu v jedné části města, který s největší pravděpodobností způsobil zakalení vody na ulici Švermova. Ve chvíli, kdy začali zaměstnanci vodárny odkalovat potrubí v této ulici, došlo k uvolnění rzi v potrubí, a to zapříčinilo zkalení vody i na sídlišti 9. května, náměstí a v okolních ulicích. Právě z důvodu nedostatku vody ve vodojemu nebylo možné intenzivněji odkalovat postižené území. Havárie byla odstraněna během odpoledních hodin dne 3. 6. 2024. Všem postiženým domácnostem bude poskytnuta sleva ve formě odečtu průměrné denní spotřeby vody. Město také proplatí postiženým domácnostem nákup balené vody ze dne 3. 6. 2024. Do města na upozornění občanů dorazily redakce ČT, TV NOVA a TV PRIMA. S jednotlivými redaktory mluvila starostka města cca 15 minut. Bohužel do vysílání jednotlivých televizních stanic se dostalo jen několik vět, které byly vytrženy z celého rozhovoru.

Co tedy nezaznělo:

Město Nejdek nechalo již koncem roku 2023 zpracovat studii proveditelnosti, jejíž hlavní část by měla být dokončena do 30. 6. 2024. Studie posuzuje 3 možné varianty řešení:

  1. Modernizaci stávajících úpraven vody
  2. Změna technologie – nanotechnologie
  3. Napojení na vodovod v Mezirolí – tato varianta zde byla připravena již v 90. letech minulého století, bohužel však došlo k odchodu města Nejdek ze sdružení karlovarských vodáren a hotový projekt byl zastaven a zrušen.

(Velmi hrubé počáteční odhady nákladů se u jednotlivých variant pohybují ve výši cca 65–100 milionů Kč. Na tyto akce bude muset město shánět prostředky z nějakého dotačního programu.)

V letech 2013–2015 proběhla v Nejdku a okolí investiční akce Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku. Velká část města byla rozkopána. Při této akci došlo k odkanalizování některých částí města a k částečnému položení nových tras vodovodu. Nedošlo však k výměně starého vodovodního potrubí, a tak v zemi leží dále staré potrubí, které čas od času na některých místech doslouží a dochází tak k haváriím. Nutno podotknout, že město sice získalo na akci dotaci, ale na část nákladů si město muselo vzít v roce 2014 úvěr ve výši 80 milionů Kč. Tento úvěr se začal splácet teprve v roce 2017 a bude se splácet do roku 2030. V současné době splácí město ročně částku 5 milionů Kč.

Také je nutné připomenout, že v letech 2002–2012 byl provoz vodovodu a kanalizace městem Nejdek pronajat společnosti AYIN s. r. o. V roce 2012 byl provoz vrácen zpět pod město Nejdek.

Před nedávnem se zástupci města opět sešli se zástupci společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., aby se pokusili navázat na přerušenou spolupráci a město tak mohlo využít letitých zkušeností společnosti s touto problematikou a s jejich pomocí vybrat nejlepší řešení pro Nejdek.

Vedení města Nejdku
Foto: archiv MěÚ

Datum vložení: 2. 7. 2024 10:31
Datum poslední aktualizace: 2. 7. 2024 10:35
Autor: Ing. Dita Míková

Aktuálně

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
1
20
1
21
22 23 24 25 26
1
27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní rozhlas

logo Nejdecko

Zimní stadion Nejdek

Zimní stadion Nejdek