Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Informace o členství v okrskových volebních komisích

Znak města

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 20. září 2024 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21. září 2024 od 8.00 do 14.00 hodin.

Okrskové volební komise (dále jen „komise“) se sestavují tak, že:

 1. Starostka města Nejdku stanoví do 22.7.2024 minimální počet členů komisí tak, aby byly nejméně šestičlenné, s výjimkou okrsků do 300 voličů, kde může být komise čtyřčlenná.
 2. Nejpozději 10.8.2024 jmenuje starostka města do každého okrsku zapisovatele.
 3. Nejpozději do 21.8.2024 může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva kraje, delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé komise na území města.
 4. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů komise, deleguje starostka města na neobsazená místa zájemce z řad veřejnosti.

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky:

 • který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
 • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, která spočívá v zákonem stanoveném omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo z důvodu ochrany zdraví lidu / v omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva / ve výkonu služby vojáka z povolání v zahraničí nebo služby vojáka v záloze v zahraničí),
 • a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je okrsková volební komise zřízena.

Odměna za dobu strávenou prací v komisi činí pro předsedu komise 2 200 Kč, pro místopředsedu komise 2 100 Kč a pro člena 1 800 Kč, a je osvobozena od daně z příjmu. Členové komise nejsou plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění, ani poplatníky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Důležité termíny pro členy okrskových volebních komisí:

 • 28.8.2024 (středa) – 15.00 hodin – Kino, Nejdek, náměstí Karla IV. 241 – první zasedání komisí, na kterém budou vylosovány funkce předsedů a místopředsedů komisí. Účast na tomto jednání je povinná pro všechny členy komisí.
 • 5.9.2024 (čtvrtek) – 13.00 hodin – Kino, Nejdek, náměstí Karla IV. 241 – povinné školení pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele komisí k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování a k zásadám hlasování.
 • 20.9.2024 – 12.00 hodinMěstský úřad Nejdek, náměstí Karla IV. 239 – převzetí volebních materiálů předsedou a zapisovatelem komise.
 • 20.9.2024 cca od 13.00 hodin do 21.9.2024 cca do 17.00 hodin – účast členů komisí ve volebních místnostech – zajišťování průběhu hlasování, zjištění výsledků voleb a jejich předání pracovišti ČSÚ.

Zájemci o členství v okrskové volební komisi na území města Nejdku mohou kontaktovat odbor vnitřních věcí Městského úřadu Nejdek na tel. 353 240 132 nebo 353 240 134.

Ing. Věra Ježková, vedoucí odboru vnitřních věcí

 

Datum vložení: 4. 7. 2024 12:14
Datum poslední aktualizace: 4. 7. 2024 12:16
Autor: Ing. Dita Míková

Aktuálně

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
1
20
1
21
22 23 24 25 26
1
27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní rozhlas

logo Nejdecko

Zimní stadion Nejdek

Zimní stadion Nejdek