Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Pravidla pro pohyb psů na území města Nejdku

Zastupitelstvo města Nejdek schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 01/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na území města Nejdku.

Zastupitelstvo města Nejdek na svém zasedání dne 24. 6. 2020 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 01/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na území města Nejdku.

Cílem je stanovit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit místa, kde je možný pohyb psů pouze na vodítku. Jedná se prakticky o nám. Karla IV., prostor sídlištní bytové zástavby (Okružní, J. A. Gagarina, Rolavská, Lipová, Jiráskova, 9. května, Rolavská), Křížová cesta, sportovní areál v Limnické ul. včetně sekané plochy u koupaliště) a pláž u hráze vodní nádrže Lesík.

Existence vyhlášky je reakcí na chování nezodpovědných majitelů psů, kteří poskytují ve veřejném prostoru svým psům větší volnost, než je vhodné, a snižují tak možnosti i komfort užívání tohoto prostoru všem ostatním.

Cílem vyhlášky je maximálně snížit riziko napadení obyvatel, a především dětí v urbanizované části města, v plochách vyčleněných pro rekreaci obyvatel (Lesík, areál v Limnické ul.) a Křížové cesty jako významného turistického cíle v Nejdku. Předpokládáme, že sekundárním benefitem vyhlášky by pak měla být čistější veřejná prostranství, neboť se zvyšuje pravděpodobnost, že majitel po svém psu uklidí. Ono se přeci jen obtížněji předstírá, že jste si nevšimli, že pes na konci vašeho vodítka vykonal svou potřebu.

Dohled nad dodržováním povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou provádějí strážníci Městské policie. Upozorňujeme, že i mimo místa uvedená ve vyhlášce musí být pes vždy pod přímým vlivem osoby, která psa vede, a majitel psa je odpovědný (i právně) za chování svého psa.

Vyhláška č. 1/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na území města Nejdku

 

Bc. Šárka Kočanová, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Marcel Bystřický, velitel MěP

Datum vložení: 1. 9. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 9. 2020 0:00
Autor: Dita Míková

Aktuálně

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů