Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

SMR pro čistý severozápad

Projekt skupiny vysokoškolských studentů pocházející ze Sokolovska a Ústecka.

Projekt vznikl v rámci evropské výzvy “EUTEENS4GREEN” pro zapojení mladých lidí do snahy o podporu dekarbonizace průmyslu a energetiky v uhelných lokalitách. Náš projekt tedy působí v Karlovarském a Ústeckém kraji, kde je otázka odklonu od uhelného průmyslu nejaktuálnější. Cílem naší práce je přiblížit veřejnosti technologii malých modulárních reaktorů jako náhradu za dosluhující uhelné elektrárny prostřednictvím našich sociálních sítí.
Zkratka SMR znamená „small modular reactor“ – neboli malý modulární reaktor. Ten se liší od tradičních jaderných reaktorů svojí velikostí, respektive elektrickým výkonem, maximálně 300 MW. Pro porovnání –klasické uhelné bloky mívají tento výkon obvykle 200 MW. “Modularita” u jaderných reaktorů znamená, že tato zařízení budou konstruována mnohem jednodušeji než velké jaderné elektrárny, pro možnost rychlejší a levnější sériové výroby. Vyrobené reaktory se následně snadno přepraví do lokality elektrárny, kde se v porovnání s velkým jaderným blokem mnohem rychleji sestaví a uvedou do provozu.
Technologie malých jaderných reaktorů není zcela nová záležitost, již po desetiletí bychom je našli například na jaderných ponorkách. Nicméně především v poslední době se jedná o celosvětově velmi aktuální téma. Na vývoji malých reaktorů se nyní podílí velké množství zemí a společností, ve světě lze dne nalézt přes 80 různých konceptů, dokonce i v ČR máme několik vlastních návrhů. K dnešnímu dni však byly zatím zprovozněny zatím pouze dva malé energetické reaktory (KLT-40S v Rusku a čínský HTR-PM).
V Karlovarském a Ústeckém kraji se nyní nachází řada uhelných elektráren, které vlivem několika negativních faktorů, jako jsou například emisní povolenky, budou brzy odstavovány. Tyto zdroje nejenže dodávají elektrickou energii do elektrizační soustavy, ale většina z nich také zásobuje teplem blízká města a obce. Díky tomu máme v lokalitách uhelných zdrojů existující rozvinutou infrastrukturu, ať už se jedná o napojení na elektrizační soustavu, horkovodní sítě nebo také dopravní infrastrukturu a personální zajištění.  Karlovarskému a Ústeckému kraji mohou právě malé modulární reaktory pomoci při restrukturalizaci pracovních příležitostí a možnosti udržení energetického průmyslu. SMR budou také moci nahradit uhelné zdroje v teplárenských sítích, jelikož řada prototypů předpokládá kombinovanou výrobu elektřinu a tepla. Budeme tedy moci zachovat rozsáhlou síť dálkového vytápění, což je nejefektivnější způsob vytápění domácností a průmyslových podniků. To by nebylo možné v případě přechodu na podporované solární a větrné elektrárny, které tepelnou energii během provozu vůbec nevyrábějí.
Kvůli aktuální situaci a nižší perspektivitě atraktivnního uplatnění v našich regionech dochází k odlivu významného množství mladých lidí za pracovními možnostmi do ostatních krajů ČR nebo do zahraničí. Vznik nového jaderného průmyslu může být pozitivní motivací pro mladé lidi setrvávat v našich regionech nebo se vrátit z vysokých škol zpět do rodných měst. V jaderném průmyslu nepůsobí jen jaderní inženýři, ale především zcela běžné profese jako například strojníci, řemeslníci, řidiči a spousta dalších. Díky dlouholeté zkušenosti s energetickým průmyslem máme v našich lokalitách kvalitní know-how, které budeme moct z velké části využít právě v případě přechodu na SMR.
Projekt „SMR pro čistý severozápad“ se snaží veřejnosti přinášet zajímavé příspěvky na toto téma skrze sociální sítě. Budeme rádi, když naše stránky navštívíte a seznámíte se s naší prací a problematikou SMR a přechodu na jadernou energetiku. Neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů právě prostřednictvím našich sociálních sítí.
 

Jan Ullmann, Ondřej Bůžek, Lucie Skalická, David Mašata

Vysokoškolští studenti Elektrotechnické fakulty v Plzni a Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze se zájmem o jadernou a udržitelnou energetiku, pocházející z Karlovarského a Ústeckého kraje

Datum vložení: 21. 11. 2023 8:49
Datum poslední aktualizace: 30. 11. 2023 7:25
Autor: Ing. Michaela Melicharová

Aktuálně

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů