Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2023

Zastupitelstvo města Nejdku schválilo na svém 2. zasedání dne 21. 12. 2022 rozpočet města na rok 2023.

Letošní rozpočet počítá s celkovými příjmy ve výši 199,355 mil. Kč a celkovými výdaji ve výši 339,822 mil. Kč. Vzniklý schodek rozpočtu, a to ve výši 140,467 mil. Kč, je financován z finančních prostředků vytvořených v minulých letech a schváleného investičního úvěrového rámce.

Rozpočtové příjmy se skládají z příjmů daňových, nedaňových, kapitálových a tzv. přijatých transferů (dotací). Rozpočtové výdaje rozdělujeme na běžné (neinvestiční) a kapitálové (investiční). Mezi nejvýznamnější běžné výdaje lze zahrnout zajištění svozu odpadu, opravu komunikací, mostů a opěrných zdí, příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím – školám a školkám, podporu spolkové, sportovní či kulturní činnosti, opravy stávajícího majetku města, zajištění provozu úřadu aj. Nemalou část nákladů tvoří i splácení směnečného programu na vybudování vodohospodářské infrastruktury.

Věříme, že takto schválený rozpočet města zabezpečí všechny potřebné činnosti města, včetně jeho budoucího rozvoje a rozmachu.

Alena Kynclová, vedoucí Odboru ekonomického

Přílohy

Rozpočet města na rok 2023

OE_rozpočet_tabulka.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 85,07 kB
Datum vložení: 3. 2. 2023 12:36
Datum poslední aktualizace: 3. 2. 2023 12:36
Autor: Dita Míková

Aktuálně

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Kalendář akcí

Mobilní rozhlas

logo Nejdecko

Zimní stadion Nejdek

Zimní stadion Nejdek