Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Životní podmínky 2024 – výběrové šetření v domácnostech

Šetření Českého statistického úřadu proběhne v době od 3. února do 23. června 2024.

Český statistický úřad organizuje v roce 2024 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2024“ (EU-SILC).

Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 310 domácnostech, z nichž se 6 560
zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny vybrané domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 23. června 2024 prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty ty osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat oficiálním průkazem tazatele a
zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Totožnost tazatele je možné ověřit na webových stránkách ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

Pracovníci Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2024 jsou:
paní Ing. Markéta Škulibová, tel. 736 509 998 a Ing. Bc. Alena Šefrnová, MBA, tel. 731 439 245.

Přílohy

Dopis ČSÚ

dopis_obce_2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 307,1 kB
Datum vložení: 30. 1. 2024 12:23
Datum poslední aktualizace: 30. 1. 2024 12:28
Autor: Ing. Dita Míková

Aktuálně

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů