Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Dokončení celkové rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.

Vestibul po rekonstrukci

Dlouhodobé úsilí, trpělivost a práce se staly skutečností v naší městské Základní škole nám. Karla IV., když byla nedávno dokončena celková rekonstrukce této vzdělávací instituce. Tento důležitý milník přináší zářez kvality a nové možnosti pro učitele, žáky a celou komunitu.

Dokončení rekonstrukce
Dokončení celkové rekonstrukce Základní školy nám. Karla IV. bylo oficiálně provedeno k datu 16. října 2023. Tento významný projekt prošel komplexními změnami, které přinesly nové a moderní prostředí pro výuku. Rekonstrukce zahrnovala kompletní opravy, modernizace a úpravy školy ve všech aspektech.
Celkové náklady na stavbu
Celkové náklady na rekonstrukci činily 94 272 562,4 Kč. Tato investice byla nezbytná k tomu, aby škola mohla poskytovat vzdělání na nejvyšší úrovni a připravovat naše děti na budoucnost.
Modernizace učeben z dotace IROP
Součástí rekonstrukce byla také modernizace vybraných učeben díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Tato dotace činila přibližně 10 milionů Kč a umožnila nám modernizovat učebny informatiky, přírodovědy a jazyků. Tyto kroky zajistily, že učebny jsou plně vybaveny a odpovídají současným standardům vzdělávání.
Bezbariérový přístup a další výhody
Rekonstrukce zahrnovala také vytvoření bezbariérového přístupu prostřednictvím instalace výtahu. Tento výtah umožňuje snadný přístup do všech částí budovy 2. stupně, což zlepšuje dostupnost pro všechny žáky a zaměstnance.
Výsledkem rekonstrukce je moderní a komfortní prostředí pro výuku a další aktivity. Školní sportoviště bylo zmodernizováno, což umožňuje studentům více komfortu pro fyzickou aktivitu.
Zhotovitel stavby a technický dohled
Zhotovitelem této rozsáhlé rekonstrukce byla společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., což zajišťuje vysokou kvalitu provedených prací. Technickým dozorem nad stavbou byl pan Zdeněk Pospíšil, který vykonával odborný dohled nad stavbou a měl klíčovou roli v jejím úspěšném průběhu.
Poděkování
Chtěli bychom vyjádřit naše upřímné poděkování všem, kteří se podíleli na dokončení této rekonstrukce. Úsilí města, školského vedení a samozřejmě společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a technického dozoru pana Zdeňka Pospíšila, jejichž práce byla klíčová pro úspěch tohoto projektu. Tato spolupráce a angažovanost jsou příkladem toho, jak můžeme společně investovat do budoucnosti našich dětí a posílit naši komunitu jako celek.

Bc. Michaela Palusková, Odbor investic a správy majetku


 

Datum vložení: 7. 11. 2023 10:22
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2023 14:16
Autor: Ing. Michaela Melicharová

Aktuálně

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů