Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Rekonstrukce opěrných zdí v Nejdku

vrtné práce

Dne 20. 3. 2023 byly zahájeny stavební práce na opěrných zdech.

K dnešnímu dni jsou provedeny tyto stavební práce:


1. část – Karlovarská – jihovýchodní a východní část – uloženy trvalé tyčové kotvy vč. injektáže, předepnutí a osazení kotevních desek. Zeď byla očištěna tlakovou vodou a probíhají práce na odvodnění opěrné zdi. Na zdech bude osazena nová římsa, zábradlí a ochranný nátěr zdí.

vrtné práceinjektáž kotev

Vrtné práce pro uložení trvalých kotev                            Injektáž kotev

2. část – Nová železobetonová zeď ulice Závodu míru – Žižkova – byla odstraněna stávající opěrná zeď, odkopávky do nivelety základové spáry, montáž armatur základové spáry, betonáže základů. Následně byla provedena montáž armatury dříku opěrné zdi, bednění a odbednění dříku opěrné zdi.

odkopávkymontáž armatury

Odkopávky                                                                                                       Montáž armatury základů zdi a betonáž

Zhotovitelem stavby je firma BAU-STAV a.s., IČO: 14705877.
Celková částka dosud provedených prací činí 8 754 079,00 Kč.


Jarmila Rubešová, Odbor investic a správy majetku
Fota poskytla autorka článku

 

Datum vložení: 22. 5. 2023 13:54
Datum poslední aktualizace: 22. 5. 2023 14:04
Autor: Ing. Michaela Melicharová

Aktuálně

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů