Mimořádná událost a krizová situace

Mimořádná událost

Mimořádná událost vzniká v souvislosti s provozem technických zařízení, působením živelních pohrom, neopatrným zacházením s nebezpečnými látkami nebo v souvislosti s epidemiemi.

Krizová situace

Krizová situace vzniká při bezprostředním (ve velkém rozsahu) ohrožení životů a zdraví občanů, životního prostředí, majetku, veřejného pořádku nebo hospodářství a v případě ozbrojených konfliktů, teroristických akcí apod.

 

Varianty mimořádných událostí

 

 

UPOZORNĚNÍ!
Jste-li svědkem vzniku mimořádné události, informujte neprodleně linky tísňového volání: 112, 150, 155, 158, 156

 

Obecné zásady chování při krizové situaci

 

 

UPOZORNĚNÍ!

Při potřebě pomoci upozorníte záchranné složky na místo události tak, že na dveře (domu nebo bytu) nebo z okna objektu vyvěsíte bílý ručník nebo prostěradlo.