V případě vypuknutí požáru

 

 

Máte-li v důsledku požáru znemožněn únik