Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Nejdek v 21. století

Nejdek - město uprostřed masivu Krušných hor, město v dramatickém hornatém terénu, město obestoupené hustě zalesněnými příkrými svahy okolních kopců, město sevřené v úzkém údolí řeky Rolavy

Nejdek - město pohraniční, město na spojnici Karlových Varů a Saska, město na cestě i na železnici, město s obrovskou průmyslovou tradicíNejdek - město německé, vystěhované, přesídlené, město s novými lidmi, město české, nové, pokračující, město historické i současné, město zapomenuté i živé, město s dějinami i s ambicemi nového rozvoje, město životaschopné, město Evropy

Nejdek - město vstupující do nového tisíciletí...

Vizí prosperujícího a vyhledávaného města v krásné podhorské krajině s obnoveným malebným osídlením charakteru ojediněle roztroušené zástavby ve stráních jednotlivých údolí s dostatečně velkým podílem přírodních ploch je územní plán města. Tento plán i urbanistická studie města jsou dílem architektonické kanceláře Romana Kouckého, jejíž osobitý styl formuje podobu Nejdku 21. století. To Koucký vrátil Rolavu (s jejím příběhem) do jejího původního koryta v podobě kašny-řeky dlážděné světlými říčními valouny na dolní část náměstí Karla IV.