Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Josef Pilz

PilzJosef Pilz spatřil světlo světa 3. prosince 1870 v Chomutově, kde vystudoval tamní učitelský ústav. V letech 1889 až 1900 vyučoval v okresech Teplice, Jáchymov a Nejdek. Od roku 1900 působil na chlapecké škole měšťanské, v roce 1928 se stává jejím ředitelem.
Od podzimu 1909 začíná psát zápisy do kroniky města Nejdku, v letech 1911 až 1941 spravoval zdejší městský archiv. V roce 1923 byla vydána kniha Geschichte der Stadt Neudek (Dějiny města Nejdku), první uceleně sestavená publikace o minulosti našeho užšího regionu. Její sešitová verze vycházela ještě před 1. světovou válkou. Dějinám regionu se mimo to věnoval i tehdejších novinách Neudecker Anzeigera v příležitostných brožurách. 
Politicky se angažoval v Německé sociálně demokratické straně dělnické, roku 1931 za ni kandidoval na post starosty, rovněž zasedal v městské radě. Od roku 1905 až do své smrti (5. srpna 1941) žil v domě čp. 557 na náměstí Karla IV.