Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Místní energetická koncepce

Logo efekt energielogo MPO

Název projektu: Město Nejdek - místní energetická koncepce
Reg. č. projektu: 3283000018
Příjemce dotace: Město Nejdek

Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2022–2027 – Program EFEKT III, www.mpo-efekt.cz.

Město Nejdek započalo již historicky s přípravou některých energetických projektů, absolvovali jsme rovněž několik schůzek se zástupci prodejců fotovoltaických elektráren. Nic z toho nám ale nepřineslo ucelenou koncepci, která by nám dovolila mít v rukou dokument, jako je právě místní energetická koncepce.

Cílem projektu, a tedy i předmětem žádosti o dotaci je vytvoření místní energetické koncepce města Nejdek (zkratka MEK). MEK bude rozdělena do několika kapitol. V první z nich bude analyzován současný stav energetické situace v našem městě, vytvoří se přehled všech lokálních zdrojů energie, sestaví se energetická bilance zdrojů v Nejdku jako celku.

Grós MEK spatřujeme v rozpracování souboru možných řešení, resp. návrhů energetických projektů, přičemž zásobník projektů, které mohou být ovlivněny místní samosprávou, pro nás bude klíčový. Následně bude sestaven návrh optimálního řešení v podobě energetického akčního plánu. Ten bude sloužit jako základní kámen pro jednání na úrovni rady města a zastupitelstva města při výběru energetických projektů k realizaci. V zásobníku by měly být specifikovány projekty na úrovni: technických aspektů, investičních nákladů, identifikace vhodných dotačních titulů, předběžný časový harmonogram.

Zásobník projektů bude tvořen jak s ohledem na zateplení budov, osvětlení, fotovoltaické elektrárny i jiné zdroje energie.  Nezbytné bude zohlednit význam jednotlivých segmentů nakládání s energií v rámci celku, nicméně zároveň bude kladen důraz především na občanskou vybavenost a případné bytové jednotky v majetku města.

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
1
20 21
22 23 24 25 26
1
27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní rozhlas

logo Nejdecko

Zimní stadion Nejdek

Zimní stadion Nejdek