Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Modernizace učeben ZŠ Nejdek, náměstí

LOGO

Název projektu: Modernizace učeben - Základní škola Nejdek, nám. Karla IV., p.o.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003990

Hlavní cíl projektu:
Smyslem projektu je rekonstrukce nevyhovujících a zastaralých učeben v budově Základní školy v Nejdku. Projektem dojde k modernizaci učeben cizích jazyků, pracovních dílen a učebny fyziky - chemie. Využívání moderně vybavených odborných učeben je důležité pro rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků. Potřebnost modernizace vybavení odborných učeben vychází z dlouhodobé diskuse nad limitujícími aspekty vzdělávání. Rozvoj zázemí je potřeba pro všestranný rozvoj kompetencí a zvýšení kvality výuky.

Projekt Modernizace učeben - Základní škola Nejdek, nám. Karla IV., p.o. je spolufinancován Evropskou unií.