Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Projekty 1

logo Karlovarský kraj

Kruh přátel hudby v Nejdku je pravidelně podporován Karlovarským krajem

Datum: 24. 5. 2023

Kruh přátel hudby v Nejdku je jediným KPH v Karlovarském kraji s pravidelným programem.

logo Karlovarský kraj

Oslavy 120 let rozhledny Pajndl a informační materiály rozhledny Pajndl a města Nejdek

Datum: 24. 5. 2023

V roce 2016 získalo město Nejdek dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu a na podporu kulturních aktivit

Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek, Karlovarská

Datum: 24. 5. 2023

Rekonstrukce učebny fyziky, chemie a přírodních věd; dále učeben informatiky, pracovních činností a učebny cizích jazyků.

Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek, náměstí Karla IV.

Datum: 24. 5. 2023

Rekonstrukce učeben přírodních věd (přírodopis, přírodověda, vlastivěda, zeměpis), informatiky a cizích jazyků.

Karlova stezka II

Datum: 24. 5. 2023

Město Nejdek se stalo kooperačním partnerem projektu Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky.

Modernizace učeben ZŠ Nejdek, náměstí

Datum: 24. 5. 2023

Modernizace učeben cizích jazyků, pracovních dílen a učebny fyziky - chemie

Oranžový přechod Nadace ČEZ u kina

Datum: 24. 5. 2023

NADACE ČEZ - Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce.

Oranžový přechod Nadace ČEZ u ZŠ náměstí

Datum: 24. 5. 2023

NADACE ČEZ - Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce.

Zlepšení vodohospodářské infrastruktury

Datum: 24. 5. 2023

Projekt "Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku" je realizován za podpory z prostředků Státního fondu životního prostředí a Evropského fondu pro regionální rozvoj - Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí.