Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Územní plán Nejdek

ROZPRACOVANÁ územně plánovací dokumentace města

Pořizovatel: Městský úřad Nejdek smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem (www.trtik.net)
Zpracovatel: Ing. arch. Vlasta Poláčková
Registrační list

Zadání Územního plánu Nejdek (schváleno Zastupitelstvem města dne 25.9.2013 - usnesením č. ZM/260/16/2013)

Upravený NÁVRH Územního plánu Nejdek