Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

Územní studie Křížový vrch

Územní studie schválena dne 2. 5. 2017

Pořizovatel: Městský úřad Nejdek smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem (www.trtik.net)
Zpracovatel: Geo Vision (RNDr. Miroslav Hájek, Ing. arch. Tereza Tomanová)
Registrační list
Údaje o Územní studii Křížový vrch (166.78 kB)

  1. Majetkoprávní vztahy
  2. Situace širších vztahů
  3. Situace současného stavu
  4. Návrh řešení
  5. Fotodokumentace současného stavu
  6. Textová část 9.3.2017
  7. Textová část - Tabulka 1 - Přehled dotčených pozemků

Návrh byl projednán s veřejností dne 15. února 2017.

Mobilní rozhlas

logo Nejdecko

Zimní stadion Nejdek

Zimní stadion Nejdek