Město Nejdek
Město Nejdek
Město Nejdek
Nejdek

RADA MĚSTA

Činnost a program

Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady města volení z řad členů zastupitelstva města. Počet členů rady města je lichý (nejméně 5 a nejvýše 11 členů), přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva města.

Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva města a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Schůze rady města jsou neveřejné.

Jednací řád Rady města Nejdku schválený 14. 5. 2015

Radě města je mimo jiné vyhrazeno:

Příští 45. schůze Rady města Nejdek se koná 19. dubna 2024