Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ÚDRŽBA A SPRÁVA MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ

Čištění komunikací města Nejdek a jejich zimní údržba je předmětem činnosti společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o, která tyto služby pro město vykonává na základě smlouvy o dílo.

ÚDRŽBA A SPRÁVA KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ (silnic II. a III. třídy)

Údržba silnic karlovarského kraje, a.s. (ÚSKK)

Oblastní provoz území východ
Středisko Nejdek

Lidická 914
362 21 Nejdek

vedoucí střediska: Zdeněk Sopr
telefon: (+420) 353 925 074
mobil: (+420) 602 567 126
e-mail: sopr.zdenek@uskk.cz

mistr střediska: Miroslav Galeta
telefon: (+420) 353 926 440
mobil: (+420) 724 351 861

ekonom střediska: Ivana Kollárová
telefon: (+420) 353 926 440
e-mail: kollarova.ivana@uskk.c

Krajské silnice udržuje ÚSKK

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., (ÚSKK) vznikla 1. ledna 2006 transformací Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje (KSÚSKK). ÚSKK má v majetku všech 10 středisek včetně vybavení a mechanizace, zaměstnává 251 pracovníků dříve zaměstnaných KSÚSKK.
KSÚSKK zůstává nadále příspěvkovou organizací kraje jako správce silnic II. a III. třídy, které jsou v majetku kraje, ale nevykonává již přímo práce spojené s údržbou silniční sítě.

Údržbu a opravy krajských silnic II. a III. třídy fakticky provádí od 1. ledna 2006 ÚSKK prostřednictvím středisek oblastního provozu!!!

 

Vedle ÚSKK, a.s., existuje ještě KSÚSKK, p.o, která provádí:

 • vedení evidence silnic
 • prohlídky silnic a mostních objektů
 • investiční činnost na spravovaném majetku kraje
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • inženýrská činnost v investiční výstavbě

Přehled správních činností KSÚSKK, p.o.:

 • Vyjádření k územním plánům, územním, stavebním a kolaudačním řízením
 • vydání souhlasu s umístěním inženýrských sítí do silničních pozemků
 • uzavírání smluv o podmínkách zřízení stavby včetně smlouvy o budoucí smlouvě
 • vyjádření ke zvláštnímu užívání silnic a stanovení podmínek
 • vyjadřování k připojování pozemních komunikací a zřizování sjezdů
 • vyjadřování k licenčnímu řízení na provozování veřejné hromadné autobusové dopravy
 • vyřizování záležitostí týkajících se povolování údržby silniční zeleně
 • příprava podkladů pro pronájmy silničních pozemků
 • pronájem a prodej silničních pozemků nebo staveb

KONTAKTY na ústředí ÚSKK

Centrální dispečink
telefon: (+420) 353 504 299
e-mail: dispecink.kvary@uskk.cz

ÚSKK, a.s.
Na Vlečce 177
362 01 Otovice u Karlových Varů
telefon: (+420) 353 504 211
fax: (+420) 353 504 266
e-mail: podatelna@uskk.cz

UŽITEČNÉ ODKAZY PRO MOTORISTY