Zápis

 

13.Března 2001

 

zastupitelstvo Města Nejdku

 

17.Zasedání

 

 

 

 

Jednání zahájil a vedl ing. Vítek- zástupce starosty.

 

Vyřízení pořadu:

K bodu:

I.                   Usnesení k organizačním otázkám

1.1 Volby komisí

Průběh projednání:

Diskuse: neproběhla

Hlasování:                                 Pro            Proti            Zdržel se

a+b                                         20            -            -          

c                                              20            -            -

d                                              20            -            -

 

Usnesení č.:

II.                Usnesení ke kontrolním zprávám

Průběh projednání:

Diskuse:Vítek,Sequens, Šoustalová, Bazalka,

Hlasování:                  Pro             Proti            Zdržel se

ZM                              20            -            -

RM                              21            -            -                       (přišla MUDr. Horáková)

 

Usnesení č.:

III.             Usnesení k hlavním zprávám

 

1.Rozpočet na rok 2001

Diskuse:Vítek, Sequens, Bydžovský, Benda, Rovný, Hlávka, Šoustalová

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

                                                15            -            4

 

Návrh usnesení č.:

                        Mgr Luděk Sequens

                        starosta města v.r.

 

Ověřovatelé zápisu: p.  Šoustalová v.r.

 

            p. Pávek v.r.