Zápis

 

30.Července 2002

 

zastupitelstvo Města Nejdek

 

26.Zasedání

 

 

 

 

Jednání zahájil a vedl ing. Vítek- místostarosta.

 

Vyřízení pořadu:

K bodu:

I.                   Usnesení k organizačním otázkám

1.1 Volby komisí

Průběh projednání:

Diskuse:

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

a+b                                         12            -            -

c                                              12            -            -

d                                              12            -            -

 

Usnesení č.:

II.                Usnesení ke kontrolním zprávám

II.1

Průběh projednání:

Diskuse:Sequens, Michálek, Šoustalová

Hlasování:                  Pro             Proti            Zdržel se

činnost ZM ,RM     12            -            -

 

Usnesení č.:

III.             Usnesení k hlavním zprávám

 

·         Zvýšení příjmů MěÚ – KPV – DPS - dotace

Odd. --, § --, pol. 4216, org. 906                                                      + 1.478 tis. Kč

·         Zvýšení výdajů MěÚ – KPV – DPS – rekonstrukce

·         Zvýšení výdajů MěÚ – oprava budov MěÚ

Odd. 61, § 71, pol. 51xx, org. 636                                                                  + 80 tis. Kč

·         Snížení rozpočtové rezervy

Odd. 64, § 09, pol. 5901, org. 304                                                                  - 80 tis. Kč

·         FRB – příjem z prodeje čp. 109

Odd. --, § --, pol. 4131, org. 618                                                                  265 tis. Kč

·         FRB – příjem dar od Witte

Odd. 36, § 19, pol. 2321, org. 600                                                                  750 tis. Kč

·         FRB - stavební úpravy na čp. 465, Chodovská

Odd. 36, § 19, pol. 6121, org. 692                                                                  1.015 tis. Kč

Úprava plánu: převod z prodeje čp. 109 do FRB                                        265 tis. Kč

 

 

 

prodej mechanizační manipulační plošiny AVIA MP-13, SPZ KVA 27-87 firmě Hüttner-sdružení, Werner Hüttner, Limnická 1235, Nejdek za smluvní  cenu 46.782,- vč. DPH.

Nebylo přijato

 

4.1.        Prodej bytů a nebytových prostor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z) jednotka 1238/7 byt 1+2 o výměře 62,31 m2, 9.května 1238 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Antonii Běhounkovou za 72.785,-Kč.

 

ab) jednotka 1238/9 byt 1+4 o výměře 77,27 m2, 9.května 1238 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Jiřího a Reginu Bydžovských za 99.100,-Kč.

 

ac) jednotka 1238/12 byt 1+4 o výměře 77,27 m2, 9.května 1238 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Jiřího a Vlastu Barešovy za 99.100,-Kč.

 

 

 

 

 

4.2.        Prodloužení splatnosti kupní ceny bytu

Hlasování o navrácení do programu ZM:

                                    Pro            Proti            Zdržel se

                                    12            -            -

 

5.        Prodej pozemků

 

 

 

 

 

 

 

6.        Žaloba o vydání nemovitosti

 

 

            p Šoustalová v.r.

 

 

 

Mgr Luděk Sequens v.r.                              Ing. Lubomír Vítek v.r.

starosta                                    místostarosta