Zápis

 

6.Srpna 2002

 

zastupitelstvo Města Nejdek

 

27.Zasedání

 

 

 

 

Jednání zahájil a vedl ing. Vítek- místostarosta.

 

Vyřízení pořadu:

K bodu:

I.                   Usnesení k organizačním otázkám

1.1 Volby komisí

Průběh projednání:

Diskuse:Bydžovský

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

a+b                                         16            -            -                       (přišel Král)

c                                              17            -            -

d                                              17            -            -

 

Usnesení č.:

II.                Usnesení ke kontrolním zprávám

II.1

Průběh projednání:

Diskuse:neproběhla

Hlasování:                  Pro             Proti            Zdržel se

                                    17            -            -

 

Usnesení č.:

III.             Usnesení k hlavním zprávám

 

            p Uzel v.r.

 

 

 

Mgr Luděk Sequens v.r.                              Ing. Lubomír Vítek v.r.

starosta                                    místostarosta