Zápis

 

23.Ledna 2001

 

zastupitelstvo Města Nejdku

 

15.Zasedání

 

 

 

 

Jednání zahájil a vedl ing. Vítek- zástupce starosty.

 

Vyřízení pořadu:

K bodu:

I.                   Usnesení k organizačním otázkám

1.1 Volby komisí

Průběh projednání:

Diskuse: neproběhla

Hlasování:                                 Pro            Proti            Zdržel se

a+b                                         18            -            -                                  

c                                              18            -            -

d                                              16            1            1

                       

Usnesení č.:

II.                Usnesení ke kontrolním zprávám

Průběh projednání:

Diskuse:Sequens, Šoustalová, Rovný, Bazalka, Burda, Michálek,Bydžovský

Hlasování:                  Pro             Proti            Zdržel se

ZM                              17            0            1

RM                              18            -            -                                                                                  

                                   

 

Usnesení č.:

III.             Usnesení k hlavním zprávám

 

1.Lékařská služba první pomoci

Diskuse:Sequens, Hlávka, Rovný, Michálek, Hauer, Bydžovský, Dosadilová, Šoustalová, Uzel

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

                                                19            -            -                       přišel ing.Benda

 

 

 

2.Schválení kupních cen bytů a nebytových prostorů

Průběh projednání:

prodej a kupní ceny těchto jednotek:

 

a) jednotka 123/5 byt 1+0 o výměře 22,91 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 123 Nejdek, pro Miroslava a Růženu Netáhlovy za 26.400,-Kč.

 

b) jednotka 136/2 byt 4+1 o výměře 115,37 m2, včetně stavební parcely, Čs. letců 136 Nejdek, pro Nikolaje a Naděždu Proskurnia za 127.544,-Kč.

 

c) jednotka 176/3 byt 3+1 o výměře 108,25 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 176 Nejdek, pro Rudolfa a Růženu Godžovy za 208.500,-Kč.

 

d) jednotka 176/5 sklad o výměře 16,49 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 176 Nejdek, pro Rudolfa a Růženu Godžovy za 46.600,-Kč.

 

e) jednotka 207/6 byt 2+1 o výměře 68,87 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 207 Nejdek, pro Margitu  Lančíkovou za 68.500,-Kč.

 

f) jednotka 234/3 byt 2+1 o výměře 88,13 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 234 Nejdek, pro Marii Mrázkovou za 109.200,-Kč.

 

g) jednotka 234/5 byt 2+1 o výměře 88,37 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 234 Nejdek, pro Helmuta a Elsu Brandtovy za 91.800,-Kč.

 

h) jednotka 234/4 byt 1+1 o výměře 57,91 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 234 Nejdek, pro Jana a Radku Slavíkovy za 39.700,-Kč.

 

ch) jednotka 234/7 nebytový prostor o výměře 9,80 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 234 Nejdek pro Václava Pelikána a Květu Kurzawovou za 11.500,-Kč.

 

i) jednotka 455/1 byt 2+1 o výměře 90,20 m2, včetně stavební parcely, Nad Rolavou 455 Nejdek, pro Boženu Mühlovou a Ladislava Godžu za 91.500,-Kč.

 

j) jednotka 455/7 byt 3+1 o výměře 147,29 m2, včetně stavební parcely, Nad Rolavou 455 Nejdek, pro Bedřicha a Vlastu Červenkovy za 136.800,-Kč.

 

k) jednotka 660/7 byt 1+1 o výměře 65,64 m2, včetně stavební parcely, Husova 660 Nejdek, pro Václava Šándora za 44.000,-Kč.

 

l) jednotka 765/5 byt 1+1 o výměře 45,35 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 765 Nejdek, pro Ivetu Csukárdiovou za 106.600,-Kč.

 

m) jednotka 831/3 byt 3+1 o výměře 99,53 m2, včetně stavební parcely, Švermova 831 Nejdek, pro Jaroslava a Lydii Budinkovy za 89.300,-Kč.

 

n) jednotka 963/8 byt 1+0 o výměře 32,92 m2, včetně stavební parcely, Kollárova 963 Nejdek, pro Aloise Grilla za 49.900,-Kč.

 

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

o) až r)                                     14            5            1

o) jednotka 1130/7 půda o výměře 56,41 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 1130 Nejdek, pro Jiřího Malého, Na Stráni 669 Nejdek, za 35.000,-Kč.

 

p) jednotka 1131/8 půda o výměře 56,41 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 1131 Nejdek, pro Jiřího Malého, Na Stráni 669 Nejdek, za 35.000,-Kč.

 

q) jednotka 1133/1 byt 2+1 o výměře 102,82 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 1133 Nejdek, pro Vladimíra a Ilonu Uhlířovy za 153.900,-Kč.

 

r) jednotka 1133/6 byt 2+1 o výměře 67,36 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 1133 Nejdek, pro Jaroslava a Květoslavu Kroupovy za 112.020,-Kč.

 

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

s) a t)                                       20            -            -

s) jednotka 1133/7 půda o výměře 56,41 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 1133 Nejdek, pro Zdeňka Pánka za 26.500,-Kč.

 

t) jednotka 1133/8 půda o výměře 56,41 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 1133 Nejdek, pro Zdeňka Pánka za 31.500,-Kč.

 

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

u)                                            15            2            3

u) jednotka 1134/1 byt 2+1 o výměře 65,03 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 1134 Nejdek, pro Valtera Daňka za 97.330,-Kč.

 

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

v)                                             20            -            -

v) jednotka 1134/5 byt 2+1 o výměře 66,39 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 1134 Nejdek, pro Marii Möcklovou za 110.410,-Kč.

 

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

w)                                            13            5            2

w) jednotka 1134/7 půda o výměře 56,41 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 1134 Nejdek, pro Šárku Radimerskou, Lipová 1273 Nejdek, za 23.000,-Kč.

 

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

x)                                             15            2            3

x) jednotka 1134/8 půda o výměře 56,41 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 1134 Nejdek, pro Josefa Hilburgera, Odlehlá 320 Praha 9 Vysočany, za 45.111,-Kč.

 

 

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

y)                                             16            1            3

y) jednotka 1135/7 půda o výměře 51,77 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 1135 Nejdek, pro Eduarda a Marii Paprskářovy za 19.890,-Kč.

 

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

z)                                             14            3            3

z) jednotka 1135/8 půda o výměře 51,77 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 1135 Nejdek,

pro Petra a Jitku Štatských, Okružní 1173 Nejdek za 20.001,-Kč.

 

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

aa)                                          12            4            4

aa) jednotka 1136/7 půda o výměře 51,77 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 1136 Nejdek, pro Štěpána Janisse, Okružní 1158 Nejdek, za 31.000,-Kč.

 

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

ab)                                          13            3            4

ab) jednotka 1136/8 půda o výměře 51,77 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 1136 Nejdek, pro Davida Vágnera, Suchá 148 Nejdek,  za 25.111,-Kč.

 

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

ac)                                           12            5            3

ac) jednotka 1137/7 půda o výměře 48,77 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 1137 Nejdek, pro Karla Fassela, Moskevská 50 Karlovy Vary, za 21.500,-Kč.

 

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

ad)                                          17            -            3

ad) jednotka 1137/8 půda o výměře 48,77 m2, včetně stavební parcely, J. A. Gagarina 1137 Nejdek, pro Václava Jindráka za 19.250,-Kč.

 

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

af) a ag)                                  12            5            3

af) jednotka 1138/7 půda o výměře 48,77 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 1138 Nejdek, pro Karla Fassela, Moskevská 50 Karlovy Vary, za 21.500,-Kč.

 

ag) jednotka 1138/8 půda o výměře 48,77 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 1138 Nejdek, pro Karla Fassela, Moskevská 50 Karlovy Vary, za 21.500,-Kč.

 

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

ah) a ach)15               2          3

ah) jednotka 1139/7 půda o výměře 51,42 m2, včetně stavební parcely, J. A. Gagarina 1139 Nejdek, pro Martina Leva za 30.000,-Kč.

 

ach) jednotka 1139/8 půda o výměře 51,42 m2, včetně stavební parcely, J. A. Gagarina 1139 Nejdek, pro Martina Leva za 25.000,-Kč.

 

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

ai)                                           15            2            3

ai) jednotka 1140/7 půda o výměře 51,46 m2, včetně stavební parcely, J. A. Gagarina 1140 Nejdek, pro Soňu Vujčíkovou za 19.460,-Kč.

 

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

aj)                                           16            2            2

aj) jednotka 1140/8 půda o výměře 51,46 m2, včetně stavební parcely, J. A. Gagarina 1140 Nejdek, pro Rudolfa Hovorku za 19.460,-Kč.

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

ak) a al)                                  20            -            -

ak) jednotka 1141/3 byt 2+1 o výměře 62,68 m2, včetně stavební parcely, J. A. Gagarina 1141 Nejdek, pro Libuši Šandovou za 130.760,-Kč.

 

al) jednotka 1141/5 byt 2+1 o výměře 80,35 m2, včetně stavební parcely, J. A. Gagarina 1141 Nejdek, pro Jaroslava a Petru Mrázkovy za 113.070,-Kč.

 

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

am)                                          15            2            3

am) jednotka 1141/7 půda o výměře 89,31 m2, včetně stavební parcely, J. A. Gagarina 1141 Nejdek, pro Jaroslava Mrázka za 34.000,-Kč.

 

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

an), ao) a ap)                          20            -            -

an) jednotka 1280/4 byt 3+1 o výměře 84,41 m2, včetně stavební parcely, Jiráskova 1280 Nejdek, pro Janu Radílkovou za 208.700,-Kč.

 

ao) jednotka 727/4 byt 1+1 o výměře 60,42 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 727 Nejdek, pro Miroslava a Lenku Lukešovy za 63.500,-Kč.

 

ap) jednotka 1137/3 byt 2+1 o výměře 64,21 m2, včetně stavební parcely, J.A. Gagarina 1137 Nejdek, pro Ing. Pavla Bulku za 133.690,-Kč.

 

2. Schválení kupních cen bytových jednotek s nájemníky

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

                                                18            1            1

prodej a kupní ceny těchto jednotek:

 

a) jednotka 123/1 byt 3+1 o výměře 96,22 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 123 Nejdek, pro Jindřicha Cvingera, Dvořákova 623 Nejdek, za 116.300,-Kč.

 

b) jednotka 136/3 byt 1+1 o výměře 53,83 m2, včetně stavební parcely, Čs. Letců 136 Nejdek, pro Nikolaje a Naděždu Proskurnia, Čs. Letců 136 Nejdek, za 58.600,-Kč.

 

c) jednotka 409/3 byt 1+1 o výměře 57,90 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 409 Nejdek, pro Zdeňka Štefana, Nové Hamry 17, za 200.003,-Kč.

 

d) jednotka 409/4 byt 2+1 o výměře 102,47 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 409 Nejdek, pro Petra a Jaroslavu Höhligovy, Švermova 714 Nejdek, za 212.500,-Kč.

 

e) jednotka 552/1 byt 2+1 o výměře 80,82 m2, včetně stavební parcely, Bratří Čapků 552 Nejdek, pro Petra a Jaroslavu Höhligovy, Švermova 714 Nejdek, za 230.000,-Kč.

 

f) jednotka 552/2 byt 2+1 o výměře 61,59 m2, včetně stavební parcely, Bratří Čapků 552 Nejdek, pro Nikolu Cvingera, Dvořákova 623 Nejdek, za 89.300,-Kč.

 

g) jednotka 660/2 byt 1+1 o výměře 45,31 m2, včetně stavební parcely, Husova 660 Nejdek, pro Marii Fábryovou, Husova 432 Nejdek, za 32.000,-Kč.

 

h) jednotka 660/5 byt 1+1 o výměře 54,01 m2, včetně stavební parcely, Husova 660 Nejdek, pro Štefana Fábryho, Pozorka 77 Nejdek, za 37.000,-Kč.

 

ch) jednotka 560/4 byt 2+1 o výměře 111,99 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 560 Nejdek, pro Miroslava a Danu Hejzlarovy, Komenského 1266 Nejdek, za 170.120,-Kč.

 

i) jednotka 765/1 byt 2+1 o výměře 63,37 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 765 Nejdek, pro Miroslava a Danu Hejzlarovy, Komenského 1266 Nejdek, za 107.800,-Kč.

 

j) jednotka 765/10 byt 1+1 o výměře 44,67 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 765 Nejdek, pro Miroslava a Danu Hejzlarovy, Komenského 1266 Nejdek, za 79.700.-Kč.

 

k) jednotka 766/5 byt 1+1 o výměře 50,22 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 766 Nejdek, pro Miroslava a Danu Hejzlarovy, Komenského 1266 Nejdek, za 104.400,-Kč.

 

l) jednotka 768/1 byt 1+1 o výměře 56,91 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 768 Nejdek, pro Miroslava a Danu Hejzlarovy, Komenského 1266 Nejdek, za 50.550,-Kč.

 

m) jednotka 768/2 byt 1+1 o výměře 47,43 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 768 Nejdek, pro Miroslava a Danu Hejzlarovy, Komenského 1266 Nejdek, za 40.350,-Kč.

 

n) jednotka 768/11 byt 1+0 o výměře 46,88 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 768 Nejdek, pro Miroslava a Danu Hejzlarovy, Komenského 1266 Nejdek, za 40.150,-Kč.

 

o) jednotka 1155/31 byt 3+1 o výměře 62,59 m2, včetně stavební parcely, Okružní 1155 Nejdek, pro Miroslava a Danu Hejzlarovy, Komenského 1266 Nejdek, za 70.150,-Kč.

 

p) jednotka 1177/1 byt 4+1 o výměře 73,30 m2, včetně stavební parcely, Okružní 1177 Nejdek, pro Miroslava a Danu Hejzlarovy, Komenského 1266 Nejdek, za 70.150,-Kč.

 

U následujících jednotek v případě, že vítěz licitace odstoupí od kupní smlouvy, Zastupitelstvo města schvaluje prodej jednotek pro 2. nabídku v pořadí:

 

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

                                                18            1            1

 

q) jednotka 409/3 byt 1+1 o výměře 57,90 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 409 Nejdek, pro Julia a Marii Kováčovy, J. A. Gagarina 1138 Nejdek, za 150.000,-Kč.

 

r) jednotka 409/4 byt 2+1 o výměře 102,47 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 409 Nejdek, pro Textilní a krajkářskou výrobu, s.r.o., Náměstí Karla IV. 409 Nejdek za 182.500,-Kč.

 

s) jednotka 552/1 byt 3+1 o výměře 80,82 m2, včetně stavební parcely, Bratří Čapků 552 Nejdek, pro Nikolu Cvingera Dvořákova 623 Nejdek, za 161.300,-Kč.

 

t) jednotka 560/4 byt 2+1 o výměře 111,99 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 560 Nejdek, pro Jaroslava Ettlera, Poštovní 611 Nejdek, za 161.000,-Kč.

 

u) jednotka 660/5 byt 1+1 o výměře 54,01 m2, včetně stavební parcely, Husova 660 Nejdek, pro Marcelu Balogovou, Husova 433 Nejdek, za 36.000,-Kč.

 

v) jednotka 768/11 byt 1+0 o výměře 46,88 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 768 Nejdek, pro Tomáše Bouru, Lipová 1194 Nejdek, za 39.400,-Kč.

 

3. Různé

Průběh projednání: 1) Informace o zřízení Nadačního fondu Křížová cesta

                                   2) Zveřejňování informací v Radničních listech             

Hlasování:

K bodu 3.2.                             Pro            Proti            Zdržel se

                                                20       

 

4.Rozpočet 2001

Průběh projednání:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Různé

Průběh projednání:

Diskuse:

 

 

                        Mgr Luděk Sequens

                        starosta města

 

 

Ověřovatelé zápisu: p Bazalka

 

 

            p. Šoustalová