Zápis

 

24. DUBNA 2001

 

zastupitelstvo Města Nejdku

 

18.Zasedání

 

 

 

 

Jednání zahájil a vedl ing. Vítek- zástupce starosty.

 

Vyřízení pořadu:

K bodu:

I.                   Usnesení k organizačním otázkám

1.1 Volby komisí

Průběh projednání:

Diskuse: neproběhla

Hlasování:                                 Pro            Proti            Zdržel se

a+b                                         17            -            -                                  

c                                              17            -            -

d                                              17            -            -

 

Usnesení č.:

II.                Usnesení ke kontrolním zprávám

Průběh projednání:

Diskuse: Šoustalová,Bazalka, Michálek, Dosadilová

Hlasování:                  Pro             Proti            Zdržel se

ZM                              17            -            -

RM                              18            -            -                       (přišel Král)

 

Usnesení č.:

III.             Usnesení k hlavním zprávám

 

1.Výsledek hospodaření –závěrečný účet

Diskuse:Šoustalová

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

                                                16            1            1                     

 

Návrh usnesení:

Položka 8115, org. 300                                                                              + 283 tis. Kč

§         Snížení příjmů z převodu z financování BPV do kapitálového rozpočtu

Položka 8115, org. 300                                                                              -  283 tis. Kč

§         Snížení výdajů z položky financování v BPV – převod do kapitálového rozpočtu

Položka 8115, org. 300                                                                              -  283 tis. Kč

§         Zvýšení rozpočtové rezervy

Odd. 64, § 09, pol. 5901, org. 304                                                      + 191 tis. Kč

§         Zvýšení výdajů MěÚ – finanční vypořádání s OkÚ (soc. dávky)

Odd. 64, § 09, pol. 5366, org. 230, ÚZ 98072                                      +   92 tis. Kč

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města

schvaluje

pronájem a prodej bytu č. 1,  1+2, I. kat. v čp. 1139, ul. J. A. Gagarina v  Nejdku p. Veronice Okrucké s tím, že bude uzavřena Smlouva o budoucí kupní smlouvě na byt za cenu 103.710,- Kč.

 

9.2 Nedoporučené prodeje

 

a) prodej pozemků jednotlivým žadatelům: stp. č. 448 o výměře 17 m2, stp. č. 449 o výměře 16 m2, stp. č. 450 o výměře 16 m2, stp. č. 451 o výměře 16 m2, stp. č. 452 o výměře 17 m2, stp. č. 453 o výměře 16 m2, stp. č. 454 o výměře 24 m2, stp. č. 455 o výměře 17 m2, stp. č. 456 o výměře 17 m2, stp. č. 457 o výměře 24 m2, stp. č. 458 o výměře 16 m2, stp. č. 459 o výměře 17 m2, stp. č. 460 o výměře 15 m2, stp. č. 461 o výměře 15 m2, stp. č. 462 o výměře 17 m2, stp. č. 463 o výměře 18 m2, stp. č. 464 o výměře 17 m2, stp. č. 465 o výměře 17 m2, stp. č. 472 o výměře 16 m2, stp. č. 473 o výměře 16 m2, ppč. 79/1 o výměře 998 m2, ppč. 79/2 o výměře 436 m2, ppč. 79/3 o výměře 407 m2, ppč. 79/4 o výměře 417 m2, ppč. 79/5 o výměře 432 m2, ppč. 79/6 o výměře 417 m2, ppč. 79/7 o výměře 408 m2, ppč. 79/8 o výměře 448 m2, ppč. 79/9 o výměře 422 m2, ppč. 79/10 o výměře 441 m2, ppč. 79/11 o výměře 443 m2, ppč. 79/12 o výměře 537 m2, ppč. 79/13 o výměře 506 m2, ppč. 79/14 o výměře 412 m2, ppč. 79/15 o výměře 365 m2, ppč. 79/16 o výměře 345 m2, ppč. 79/17 o výměře 318 m2, ppč. 79/18 o výměře 313 m2, ppč. 79/19 o výměře 354 m2, ppč. 79/20 o výměře 371 m2, ppč. 79/21 o výměře 340 m2, ppč. 79/22 o výměře 310 m2, ppč. 79/23 o výměře 318 m2, ppč. 79/24 o výměře 362 m2, ppč. 79/25 o výměře 363 m2, ppč. 79/26 o výměře 365 m2, ppč. 79/27 o výměře 413 m2 v k.ú. Fojtov za ceny dle Metodiky.

Usnesení nebylo přijato

 

Zastupitelstvo města

 

Zastupitelstvo města

k.ú. Pozorka u Nejdku

plochu D1 přenést z ploch pro občanské vybavení na plochy pro bytovou výstavbu

Zastupitelstvo města

 

Zastupitelstvo města

 

 

 

 

                         Mgr Luděk Sequens

                        starosta města v.r.

 

Ověřovatelé zápisu: p. Mgr. Michálek v.r.

 

            p. Ing. Strachota v.r.