Zápis

 

6. Listopadu 2001

 

zastupitelstvo Města Nejdku

 

21.Zasedání

 

 

 

 

Jednání zahájil a vedl ing. Vítek- místostarosta.

 

Vyřízení pořadu:

K bodu:

I.                   Usnesení k organizačním otázkám

1.1 Volby komisí

Průběh projednání:

Diskuse:

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

a+b                                         17            -            -

c                                              17            -            -

d                                              17            -            -

 

Usnesení č.:

II.                Usnesení ke kontrolním zprávám

II.1

Průběh projednání:

Diskuse:

Hlasování:                  Pro             Proti            Zdržel se

ZM                              18            -            -                       (přišel Uhlík)

RM                              18            -            -

 

Usnesení č.:

III.             Usnesení k hlavním zprávám

 

1.      Rozpočtová opatření

 

Průběh projednání:

Diskuse:Šoustalová, Bydžovský

 

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

a)                                            16            -            2

b)                                            16            -            2

c)                                             16            -            2

 

 

odd. --, § --, pol. 4112                                                             138.942,- Kč

odd. 55, § 12, pol.                                                                  138.942,- Kč

 

1.      * Zvýšení příjmů MěÚ – Radniční listy

Odd. 33, § 49, pol. 2111, org. 0012                                                    + 10 tis. Kč

* Zvýšení výdajů MěÚ – Radniční listy

Odd. 33, § 49, pol. 5169, org. 0012                                                    + 10 tis. Kč

2.      * Zvýšení příjmů MěÚ – FRB – 50% převod z prodeje bytů

Odd.--, §--, pol. 4131, org. 600                                                                  + 2.405 tis. Kč

* Zvýšení rozpočtové rezervy

Odd. 64, § 09, pol. 5901, org. 0304                                + 2.405 tis. Kč

3.      * Snížení výnosů – VaK Vodné a stočné                                                 - 2.000 tis. Kč

4.      VaK – převod

OPN                                                                                                    - 550 tis. Kč

Opravy – úpravna Vysoká Pec                                                      + 550 tis. Kč

5.      * VaK – snížení vzájemných zápočtů                                                          - 2.342 tis. Kč

6.      * SMM – zvýšit převod 50% do FRB                                                    + 2.405 tis. Kč

7.      * SMM – zvýšit výnosy prodej pozemků                                           + 1.300 tis. Kč

8.      * SMM – zvýšit výnosy prodej bytů a NP                                           + 7.400 tis. Kč

9.      * SMM – zvýšit jiné výnosy (úroky ze splátek bytů)                           + 1.970 tis. Kč

 

 

 

Mgr Luděk Sequens v.r.                              Ing. Lubomír Vítek v.r.

starosta                                    místostarosta

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: p. Bazalka v.r.

            p. Bydžovský v.r.