Zápis

 

5. Února 2002

 

zastupitelstvo Města Nejdek

 

23.Zasedání

 

 

 

 

Jednání zahájil a vedl ing. Vítek- místostarosta.

 

Vyřízení pořadu:

K bodu:

I.                   Usnesení k organizačním otázkám

1.1 Volby komisí

Průběh projednání:

Diskuse:

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

a+b                                         12            -            -

c                                              12            -            -

d                                              13            -            -            (přišla Horáková)

 

Usnesení č.:

II.                Usnesení ke kontrolním zprávám

II.1

Průběh projednání:

Diskuse:Pávek, Šoustalová

Hlasování:                  Pro             Proti            Zdržel se

ZM                              16            -            -            (přišli – Benda, Schwarzová, Král, Chlupová)

RM                              16            -            -

 

Usnesení č.:

III.             Usnesení k hlavním zprávám

 

a) jednotka 123/5 byt 1+0 o výměře 22,91 m2 , Náměstí Karla IV. 123 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Milana a Ludmilu Vocelkovy, Kraslická 345 Nejdek za 17.300,-Kč.

b) jednotka 207/2 byt 1+2 o výměře 62,82 m2, Náměstí Karla IV. 207 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Milana a Ludmilu Vocelkovy, Kraslická 345 Nejdek za 37.800,-Kč.

 

c) jednotka 207/3 byt 1+2 o výměře 73,87 m2, Náměstí Karla IV. 207 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Sabínu Šugarovou a Attilu Kešelyho za 45.000,-Kč.

 

d) jednotka 237/5 byt 1+1 o výměře 44,48 m2, Náměstí Karla IV. 237 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Miroslava a Danu Hejzlarovy, Komenského 1266 Nejdek za 50.050,-Kč.

 

e) jednotka 237/9 byt 1+1 o výměře 60,54 m2, Náměstí Karla IV. 237 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Miroslava a Danu Hejzlarovy, Komenského 1266 Nejdek za 70.050,-Kč.

 

f) jednotka 365/3 byt 1+2 o výměře 57,35 m2, Závodu Míru 365 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Radka Martínka, Rolavská 1218 Nejdek za 24.000,-Kč.

 

g) jednotka 365/4 byt 1+1 o výměře 56,81 m2, Závodu Míru 365 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Radka Martínka, Rolavská 1218 Nejdek za 25.250,-Kč.

 

h) jednotka 365/5 byt 1+2 o výměře 78,70 m2, Závodu Míru 365 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Jaroslava Mrázka, J. A. Gagarina 1141 Nejdek za 35.000,-Kč.

 

ch) jednotka 365/6 byt BJ 1+0 o výměře 19,99 m2, Závodu Míru 365 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Jaroslava Mrázka, J. A. Gagarina 1141 Nejdek za 7.000,-Kč.

 

 

i) jednotka 412/1 byt 1+2 o výměře 85,08 m2, Náměstí Karla IV. 412 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Gizelu Nagyovou za 70.850,-Kč.

 

j) jednotka 412/3 byt 1+0 o výměře 20,34 m2, Náměstí Karla IV. 412 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Miluši Holečkovou Uhrovou, Náměstí Karla IV. 458 Nejdek za 11.100,-Kč.

 

k) jednotka 458/2 byt 1+2 o výměře 99,00 m2, Náměstí Karla IV. 458 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Janku Cvingerovou, Luční 731 Nejdek za 140.000,-Kč.

 

l) jednotka 764/2 byt 1+1 o výměře 51,49 m2, Osvětimská 764 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Kamila Mati, Merklín 86 za 52.500,-Kč.

 

m) jednotka 764/4 byt 1+0 o výměře 50,35 m2, Osvětimská 764 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Jaroslava Mrázka, J. A. Gagarina 1141 Nejdek za 32.750,-Kč.

 

n) jednotka 765/2 byt 1+0 o výměře 26,87 m2, Osvětimská 765 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Ing. Karla Tetura, Sportovní 545 Loket za 25.350,-Kč.

 

o) jednotka 765/3 byt 1+0 o výměře 25,36 m2, Osvětimská 765 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Ing. Karla Tetura, Sportovní 545 Loket za 23.500,-Kč.

 

p) jednotka 767/2 byt o výměře 80,98 m2, Osvětimská 767 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Jindřicha a Zdeňku Louthanovy, Jiráskova 1278 Nejdek za 66.567,-Kč.

 

q) jednotka 964/2 byt 1+2 o výměře 80,97 m2, Kollárova 964 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Radka Martínka, Rolavská 1218 Nejdek za 55.000,-Kč.

 

r) jednotka 964/6 byt 1+1 o výměře 52,71 m2, Kollárova 964 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Jana Fábryho, Mládežnická 1123 Nejdek za 51.000,-Kč.

 

s) jednotka 1135/4 byt 1+2 o výměře 63,60 m2, Osvětimská 1135 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Jindřicha a Zdeňku Louthanovy, Jiráskova 1278 Nejdek za 75.501,-Kč.

 

t) jednotka 767/13 nebytový prostor – sklep o výměře 18,14 m2, Osvětimská 767 Nejdek, včetně stavební parcely, pro Jaroslava Babice, Bratří Čapků 1151 Nejdek za 33.750,-Kč.

 

2.2  Prodej domů

Průběh jednání:

Diskuse:

Hlasování:                  Pro            Proti            Zdržel se

a)                                 16            -            1

b)                                 17            -            -

 

Usnesení:

 

 

 

            2.3 Prominutí prodlení v platbě

 

 

               3.1. Prodej pozemků

 

 

3.2 Nedoporučený prodej pozemků

 

4. Zrušení obecně závazné vyhlášky města

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2002 o zrušení obecně závazné vyhlášky města Nejdek č.1/1997 O provozu vodovodů a kanalizací

 

5. Hřiště Rolavská ochrana domu

 

7.      Rozpočet na rok 2002

Průběh projednání:

Diskuse: Vítek, Sequens, Rovný, Bazalka, Šoustalová, Benda, Michálek, Bydžovský, Burda

Hlasování:                  Pro            Proti            Zdržel se

a)                                 15            5            -          

b)                                15            5            -

c)                                 15            5            -                      

 

Ověřovatelé zápisu:     p. Hlávka v.r.

            p. Bláha v.r.

 

 

 

 

Mgr Luděk Sequens v.r.                              Ing. Lubomír Vítek v.r.

starosta                                    místostarosta