Zápis

 

2. Října 2001

 

zastupitelstvo Města Nejdku

 

20.Zasedání

 

 

 

 

Jednání zahájil a vedl ing. Vítek- místostarosta.

 

Vyřízení pořadu:

K bodu:

I.                   Usnesení k organizačním otázkám

1.1 Volby komisí

Průběh projednání:

Diskuse: neproběhla

Hlasování:                                 Pro            Proti            Zdržel se

a+b                                         16            -            -

c                                              16            -            -

d                                              16            -            -

 

Usnesení č.:

II.                Usnesení ke kontrolním zprávám

II.1

Průběh projednání:

Diskuse:Michálek, Šoustalová, Dosadilová, Rovný

Hlasování:                  Pro             Proti            Zdržel se

ZM                              19            -            -                       (přišel Benda, Král, Horáková)                 

RM                              19            -            -

 

Usnesení č.:

III.             Usnesení k hlavním zprávám

 

                    1.Rychlostní komunikace Zwickau – Karlovy Vary a územní plánování

Zastupitelstvo města

informaci o záměru na výhledovou rychlostní kapacitní komunikaci Karlovy Vary Zwickau, dále ZM schvaluje základní principy Studie širšího centra Města Nejdek, jako územně plánovací podklad a doporučuje zadat na těchto principech změnu územního plánu Města Nejdek.

 

Diskuse:Michálek, Šoustalová

Hlasování:                              Pro            Proti            Zdržel se

                                                19            1            -                       (přišel Uhlík)

 

Návrh usnesení:

1)      *Snížení výdajů MěÚ – DPH

Odd. 64, § 09, pol. 5199, org. 0305                                                 - 1.200 tis. Kč

* Zvýšení rozpočtové rezervy

Odd. 64, § 09, pol. 5901, org. 0304                                                 + 1.200 tis. Kč

2)      Zvýšení příjmů MěÚ – infocentrum a propagace - tržby

Odd. 21, § 40, pol. 2111, org. 0007                                                     + 35 tis. Kč

* Zvýšení výdajů MěÚ – infocentrum

Odd. 21, § 40, pol. 51xx, org. 0007                                                     + 35 tis. Kč

3)      Zvýšení příjmů MěÚ – KPH

Odd. 33, § 19, pol. 2111, org. 0011                                                     + 20 tis. Kč

* Zvýšení rozpočtové rezervy

Odd. 64, § 09, pol. 5901, org. 0304                                  + 20 tis. Kč

4)      Snížení příjmů MěÚ – FRB – převod financování BPV

Odd. --, § --, pol. 8115, org. 0300                                         - 1.464 tis. Kč

* Snížení výdajů MěÚ – KPV – financování – převod prostředků do FRB

Odd. --, § --, pol. 8115, org. 0300                                         - 1.464 tis. Kč

5)      Zvýšení příjmů MěÚ – KPV – chodníky Karlovarská ul.

Odd. 22, § 19, pol. 2111, org. 0931                                  + 36 tis. Kč

* Zvýšení výdajů MěÚ – KPV – chodníky Karlovarská ul.

            Odd. 22, § 19, pol. 6xxx, org. 0931                                                 + 36 tis. Kč

6)      Snížení výdajů MěÚ – KPV – přeložka VN Limnická

Odd. 36, § 33, pol. 6xxx, org. 0914                                  - 21 tis. Kč

* Zvýšení výdajů MěÚ – KPV – plynofikace Bernov.

            Odd. 36, § 33, pol. 6xxx, org. 0911                                                 + 21 tis. Kč

7)      * Platy pohotovost                                                                               - 120 tis. Kč

8)      * Odvody pohotovost                                                                               - 40 tis. Kč

9)      * LSPP služby (cizí lékaři)                                                              - 90 tis. Kč

10)   * Prodej pozemků                                                                                  + 1.250 tis. Kč

1) Š 706 BOBR 11,5-2.1, KV 76-56                inv.č. 441400002            Cena vč. DPH:            13.665,- Kč

2) Univerzální traktorový přívěs, KV 73-76        inv.č. 539703905                                  1.300,- Kč

3) TZ 4K 14 speciální traktor, bez SPZ                       inv.č. 539702871                                  5.363,- Kč

4) LIAZ 12.1 BOBR, KVA 39-71                inv.č. 180100009                                92.937,- Kč

 

6.1 Změna Metodiky pro prodej bytů a nebytových prostorů

                                    17            -            2                      (odešel Uzel)

                        Z takto zjištěné ceny pozemku a jeho součástí se sleva neposkytuje.

 

Mění se věta:  Tímto způsobem upravená zjištěná cena je základní cenou.

na

Nové znění:      Zjištěná cena dle znaleckého posudku je základní cenou.

 

6.2. Prodloužení termínu splatnosti, prominutí prodlení v úhradě

prodej a kupní cenu těchto jednotek:

 

a) jednotka 129/1 byt 3+1 o výměře 78,23 m2, včetně stavební parcely, Soudní 129 Nejdek, pro Moniku Šugarovou za 190.800,-Kč.

 

b) jednotka 234/2 byt 1+1 o výměře 63,60 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 234 Nejdek, pro Václava Pelikána Černava 111 a Květu Kurzawovou, Náměstí Karla IV. 555 Nejdek za 88.900,-Kč.

 

c) jednotka 235/2 byt 2+1 o výměře 47,72 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 235 Nejdek, pro Ing. Otakara Pikoru, Komenského 325 Nejdek za 138.600,-Kč.

 

d) jednotka 235/3 byt 2+1 o výměře 125,08 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 235 Nejdek, pro Ing. Otakara Pikoru, Komenského 325 Nejdek za 363.500,-Kč.

 

e) jednotka 365/3 byt 2+1 o výměře 57,35 m2, včetně stavební parcely, Závodu Míru 365 Nejdek, pro Tomáše Hejtmánka, 9.května 793 Nejdek za 44.500,-Kč.

 

f) jednotka 365/4 byt 1+1 o výměře 56,81 m2, včetně stavební parcely, Závodu Míru 365 Nejdek, pro Tomáše Hejtmánka, 9.května 793 Nejdek za 48.700,-Kč.

 

g) jednotka 365/5 byt 2+1 o výměře 78,70 m2, včetně stavební parcely, Závodu Míru 365 Nejdek, pro Radka Jetmara, Jiráskova 705 Nejdek za 66.800,-Kč.

 

h) jednotka 365/6 byt 1+0 o výměře 19,99 m2, včetně stavební parcely, Závodu Míru 365 Nejdek, pro Radka Jetmara, Jiráskova 705 Nejdek za 12.100,-Kč.

 

ch) jednotka 455/3 byt 2+1 o výměře 100,92 m2, včetně stavební parcely, Nad Rolavou 455 Nejdek, pro Tomáše Hejtmánka, 9.května 793 Nejdek za 113.600,-Kč.

 

i) jednotka 455/4 byt 1+0 o výměře 21,50 m2, včetně stavební parcely, Nad Rolavou 455 Nejdek, pro Radka Jetmara, Jiráskova 705 Nejdek za 20.200,-Kč.

 

j) jednotka 455/5 byt 3+1 o výměře 75,45 m2, včetně stavební parcely, Nad Rolavou 455 Nejdek, pro Radka Jetmara, Jiráskova 705 Nejdek za 85.600,-Kč.

 

k) jednotka 458/1 byt 2+1 o výměře 81,99 m2, včetně stavební parcely, Náměstí Karla IV. 458 Nejdek, pro Ladislava a Marii Husárovi za 148.100,-Kč.

 

l) jednotka 660/3 byt 1+1 o výměře 60,41 m2, včetně stavební parcely, Husova 660 Nejdek, pro Martinu Šandorovou, Nádražní 517 Nejdek za 45.500,-Kč.

 

m) jednotka 764/2 byt 1+1 o výměře 51,49 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 764 Nejdek, pro Radka Jetmara, Jiráskova 705 Nejdek za 90.800,-Kč.

 

n) jednotka 764/4 byt 1+0 o výměře 50,35 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 764 Nejdek, pro Tomáše Hejtmánka, 9.května 793 Nejdek za 60.400,-Kč.

 

o) jednotka 765/2 byt 1+0 o výměře 26,87 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 765 Nejdek, pro Radka Jetmara, Jiráskova 705 Nejdek za 49.700,-Kč.

 

p) jednotka 765/3 byt 1+0 o výměře 25,36 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 765 Nejdek, pro Radka Jetmara, Jiráskova 705 Nejdek za 47.000,-Kč.

 

q) jednotka 767/5 byt 2+1 o výměře 70,96 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 767 Nejdek, pro Vladěnu Fabryovou, Husova 432 Nejdek za 88.300,-Kč.

 

r) jednotka 831/1 byt 1+1 o výměře 128,16 m2, včetně stavební parcely, Švermova 831 Nejdek, pro Tomáše Hejtmánka, 9.května 793 Nejdek za 99.400,-Kč.

 

s) jednotka 964/4 byt 1+1 o výměře 56,82 m2, včetně stavební parcely, Kollárova 964 Nejdek, pro Radka Jetmara, Jiráskova 705 Nejdek za 77.200,-Kč.

 

š) jednotka 964/9 byt 1+1 o výměře 54,89 m2, včetně stavební parcely, Kollárova 964 Nejdek, pro Radka Jetmara, Jiráskova 705 Nejdek za 54.600,-Kč.

 

t) jednotka 1130/7 půda o výměře 56,41 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 1130 Nejdek, pro Karla Kiliána, Karlovarská 924 Nejdek za 25.701,-Kč.

 

u) jednotka 1136/8 půda o výměře 51,77 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 1136 Nejdek, pro Stanislava a Marii Nozarovy za 19.890,-Kč.

 

v) jednotka 765/9 byt 1+1 o výměře 45,61 m2, včetně stavební parcely, Osvětimská 765 Nejdek, pro Pavlu Bikarovou za 72.300,-Kč.

 

uskutečnění 6. kola prodeje bytů a NP. Tyto byty a NP budou zveřejněny jako nabídka na licitaci bytů a NP s nájemníky za stejných podmínek slev a plateb, jaké mají oprávnění nájemníci, tj. prodej bude zveřejněn za základní nabídkovou cenu s možností volby variant platby dle schválených podmínek pro prodej bytů a NP. Nadále zůstává možnost na výměny bytů zařazených do prodeje za byty, které zůstávají v majetku města.

g) prodej pozemku pro Ivana Petroviče, Lipová 1199 Nejdek, ppč. 304/8 o výměře 2174 m2 v k.ú. Bernov takto: 300 m2 za cenu dle znaleckého posudku, 1874 m2 za 72.700,-Kč.

h) prodej pozemku pro Miloše a Markétu Dufkovy, Okružní 1177 Nejdek, ppč. 264 o výměře 872 m2, ppč. 262 část o výměře 128 m2 v k.ú. Bernov takto: 300 m2 za cenu dle znaleckého posudku, 700 m2 za 14.000,-Kč.

ch) prodej pozemku pro Jana Drobila Bezručova 1209 Nejdek a Moniku Eichlerovou Jungmannova 871 Nejdek, ppč. 270/16 o výměře 4292 m2 v k.ú. Bernov takto: 300 m2 za cenu dle znaleckého posudku, 3992 m2 za 178.600-Kč.

schvaluje

 

Zastupitelstvo města

obecně závaznou vyhlášku města Nejdek č. 7/2001 „O zajišťování a ochraně veřejného pořádku a ochraně před hlukem“

a současně zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2001 „O ochraně nočního klidu a o opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku“ ze dne 19. 6. 2001 ke dni nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 7/2001 „O zajišťování a ochraně veřejného pořádku a ochraně před hlukem“

Zastupitelstvo města

 

11.  Nejdek kanalizace I. a II. etapa – podpora ze SFŽP ČR

 

Zastupitelstvo města

 

12.  Různé

 

MěÚ – zasedací síň. Pozvánky budou včas rozeslány.       

 

 

 

Mgr Luděk Sequens v.r.                              Ing. Lubomír Vítek v.r.

starosta                                    místostarosta

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: p. Ing. Burda v.r.

            p. Ing. Strachota v.r.