Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN NEJDEK

ROZPRACOVANÁ územně plánovací dokumentace města

Pořizovatel: Městský úřad Nejdek smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem (www.trtik.net)
Zpracovatel: Ing. arch. Vlasta Poláčková
Registrační list

Zadání Územního plánu Nejdek (schváleno Zastupitelstvem města dne 25.9.2013 - usnesením č. ZM/260/16/2013)

Upravený NÁVRH Územního plánu Nejdek

Opakované veřejné projednání proběhne ve středu 19. srpna 2020 od 15:00 v kinokavárně Nejdek. Připomínky a námitky je možné podávat písemně do 26. srpna 2020 včetně.