Obsah

ÚZEMNÍ STUDIE CENTRUM

Územní studie schválena dne 20. 10. 2017
Pořizovatel: Městský úřad Nejdek smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem (www.trtik.net)
Zpracovatel: MAJOARCHITEKTI (Ing. arch. Martin Poláček, Ing. arch. Jan Jaroš)
Registrační list 
Údaje o územní studii Centrum

Dokumentace územní studie
Návrh byl projednán s veřejností dne 15. února 2017.