Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ÚZEMNÍ STUDIE KŘÍŽOVÝ VRCH

Územní studie schválena dne 2. 5. 2017
Pořizovatel: Městský úřad Nejdek smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem (www.trtik.net)
Zpracovatel: Geo Vision (RNDr. Miroslav Hájek, Ing. arch. Tereza Tomanová)
Registrační list
Údaje o Územní studii Křížový vrch

  1. Majetkoprávní vztahy
  2. Situace širších vztahů
  3. Situace současného stavu
  4. Návrh řešení
  5. Fotodokumentace současného stavu
  6. Textová část 9.3.2017
  7. Textová část - Tabulka 1 - Přehled dotčených pozemků

Návrh byl projednán s veřejností dne 15. února 2017.