Obsah

ÚZEMNÍ STUDIE HOTEL LUŽEC

Územní studie schválena dne 20. 4. 2016
Pořizovatel: Městský úřad Nejdek smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem (www.trtik.net)
Zpracovatel: Ing. arch. Ivan Štros
Registrační list 
Údaje o územní studii Hotel Lužec

  1. Textová část
  2. Hlavní výkres
  3. Dispoziční koncepce
  4. Axonometrický pohled
  5. Řezy - pohledy
  6. Zákres do Územního plánu Nejdek
  7. Výkres předpokládaného záboru ZPF
  8. Širší urbání vztahy
  9. Krajinný ráz