Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Publicita Karlovarského kraje

logo krajlogo Živý kraj

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném ohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) představuje základní právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU.

Definice základních pojmů:

Osobní údaj = veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (= subjekt údajů), kterými lze přímo nebo nepřímo tuto osobu identifikovat.

Zpracování osobních údajů = jakákoliv operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomocí automatizovaných postupů.

Subjekt údajů = fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají.

Správce osobních údajů = fyzická či právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel osobních údajů = fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci,  agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů = nezávislá osoba, která, na základě jmenování, monitoruje soulad zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a dalších souvisejících právních předpisů. Hlavním úkolem je garance správného nakládání s osobními údaji v rámci vnitřní struktury správce osobních údajů s dále komunikace s dozorovým orgánem a veřejností.

Správce osobních údajů Pověřenec na ochranu osobních údajů

Město Nejdek
náměstí Karla IV. 239
362 21 Nejdek
IČ: 00254801
č. datové schránky: b56bu3f
telefon: +420 353 240 111
email: meu@nejdek.cz

Mgr. Robert Pecka
Moore Czech Republic s.r.o.
Karolínská 661/4
186 00 Praha 8
telefon: +420 737 584 256
email: gdpr@moore-czech.cz
 

Zpracování osobních údajů město Nejdek, jako správce osobních údajů, provádí pouze na základě právních důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo př výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektů údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy,
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracování osobních údajů.


Práva subjektu údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu a doplnění,
 • právo na výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Informační memorandum v plné verzi ZDE