Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Publicita Karlovarského kraje

logo krajlogo Živý kraj

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEJDEK

Městský úřad v Nejdku

náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
telefon: (+420) 353 240 111
fax: (+420) 353 825 152
e-mail: meu@nejdek.cz

ID datové schránky: b56bu3f

E-podatelna

Elektronicky podepsaná podání se odesílají na adresu: podani@nejdek.cz

ÚŘEDNÍ DNY    
PO + ST 7:30 - 11:30/12:00 - 17:00

POKLADNA      
PO + ST 7:30 - 11:30/12:00 - 16:45
ÚT          7:00 - 11:30/12:00 - 15:15
ČT + PÁ 7:00 - 11:30/12:00 - 14:15

Existence a působnost Městského úřadu (MěÚ) Nejdek je stanovena zákonem o obcích /zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)/.
MěÚ tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník MěÚ a zaměstnanci města zařazení do MěÚ.
Rada města může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti MěÚ odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci města zařazení do MěÚ.

MěÚ

  • v oblasti samostatné působnosti výkonu státní správy plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města a pomáhá výborům zastupitelstva města a komisím rady města v jejich činnosti
  • vykonává přenesenou působnost výkonu státní správy a rozhoduje o poskytování informací žadatelům podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • zřizuje úřední desku na místě, které je veřejně přístupné po 24 hodin denně

V obcích s pověřeným obecním úřadem (jako v případě města Nejdku) se zřizuje funkce tajemníka obecního (městského) úřadu, který je zaměstnancem obce (města).

Starosta města jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka MěÚ (v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků). Bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka MěÚ neplatné.

Tajemník MěÚ

  • je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i v přenesené působnosti výkonu státní správy starostovi
  • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou
  • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do MěÚ
  • vydává spisový řád, skartační řád, pracovní řád MěÚ a další vnitřní směrnice MěÚ, nevydává-li je rada města
  • s hlasem poradním se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města
  • nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích