Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Publicita Karlovarského kraje

logo krajlogo Živý kraj

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

MÍSTNÍ POPLATKY

AKTUALITY-

 

 • SPRÁVCE POPLATKŮ PROMINUL MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VŠEM POPLATNÍKŮM, KTEŘÍ MAJÍ V NEJDKU KAMENNOU PROVOZOVNU A TO ZA RESTAURAČNÍ PŘEDZAHRÁDKY A REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ. Rozhodnutí ke stažení zde, právní moc nastane dne 9.7.2020

 

 

 

V našem městě jsou zavedeny tyto místní poplatky:

Poplatek ze psů

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Poplatek z pobytu

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Povinnost ohlášení změn údajů u fyzických osob se navztahuje na údaje, uvedené v tomto odkaze - ohlašovací povinnost. Jedná se pouze o údaje, které může správce poplatku získat automatizovaným způsobem. 

Místní poplatky lze hradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu v Nejdku, bezhotovostním převodem na účet města č. 1421341/0100, nebo poštovní poukázkou. Poplatník nebo plátce je povinen uvést, na který poplatek je platba určena – variabilní symbol, nebo jméno, příjmení a datum narození osoby za kterou poplatek hradí. Nesprávně označené platby nebudou přiřazeny a tím může dojít k případnému nedoplatku. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek hromadným předpisným seznamem dle §11 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a poplatek zvýší jako sankční postih za pozdní úhradu.

Na koho se obrátit?

Správcem poplatků je Městský úřad v Nejdku, odbor ekonomický. Správa místních poplatků je výkonem státní správy a řídí se postupem dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 280/2009 Sb. daňový řád, v aktuálním znění.

Podání týkající se místních poplatků lze učinit písemně ( tj; zasláním poštou), ústně do protokolu (tj;osobně u správce poplatku) nebo datovou zprávou, která je řádně podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu nebo prostřednictvím datové schránky. Z podání musí být zřejmé kdo je činí, čeho se týká a co se navrhuje.

Informace a kontakty:
Andrea JANČÍKOVÁ – referentka

 • oprávněná úřední osoba
 • Tel: 353 240 118
 • e-mail: a.jancikova@nejdek.cz
 • Úřední hodiny pro veřejnost: Pondělí a středa od 7: 30 – 17:00 hod
 • Pracovní doba podatelny a podmínky  
 • sídlo správce poplatku: Městský úřad Nejdek, náměstí Karla IV. 239, II.poschodí, kancelář č. 11

Elektronicky podepsaná podání se odesílají na adresu: podani@nejdek.cz
ID datové schránky b56bu3f
číšlo příjmového účtu správce poplatku je 1421341 banka 0100
IBAN CZ04 0100 0000 0000 0142 1341

Pokladna
Jana MACHÁČKOVÁ – pokladní

 • Tel: 353 240 128
 • Pokladní hodiny:

PO + ST 7:30 - 11:30/12:00 - 16:45
ÚT          7:00 - 11:30/12:00 - 15:15
ČT + PÁ 7:00 - 11:30/12:00 - 14:15
Polední přestávka denně od 11:30 – 12:00

Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích které jsou v našem městě zavedeny:

 • vyhláška č. 08/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinná od 1.1.2020 
 • vyhláška č. 05/2019 o místním poplatku ze psů - účinná od 1.1.2020
 • vyhláška č. 07/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství + mapa určeného veřejného prostranství - účinná od 1.1.2020
 • vyhláška č. 06/2019 o místním poplatku z pobytu - účinná od 1.1.2020 a její novelizace vyhláška č. 02/2020
 • vyhláška č. 01/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství- účinná od 5.4.2019 - zrušena
 • vyhláška č. 8 / 2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinná od 1.1.2018 - zrušena
 • vyhláška č.2 / 2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8 /2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinná od 7.3.2018 - zrušena
 • vyhláška č. 02/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8 / 2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinná od 21.3.2019 - zrušena
 • vyhláška č. 7/2017 o místním poplatku ze psů účinná od 1.1.2018 - zrušena
 • vyhláška č. 2/2017 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4 / 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - účinná od 1. 1. 2017 - zrušena
 • vyhláška č. 1/2016 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4 / 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zrušena
 • vyhláška č. 3/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství + mapa veřejného prostranství - platná od 14.9.2016 - zrušena
 • vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - platná od 1. 1. 2016 do 31.12.2017 -zrušena
 • vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku ze psů - platná od 1. 1. 2016 do 31.12.2017-zrušena
 • vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – platná od 1.1.2013 do 13.9.2016-zrušena
 • vyhláška č. 4/2012 o místním poplatku z ubytovací kapacity – účinná od 1.1.2013 - zrušena
 • vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt – účinná od 1.1.2013 - zrušena