Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Publicita Karlovarského kraje

logo krajlogo Živý kraj

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ODBOR EKONOMICKÝ

Alena KYNCLOVÁ
vedoucí odboru

telefon: (+420) 353 240 115
mobil: (+420) 778 775 329
e-mail: a.kynclova@nejdek.cz

Adresa:
MěÚ Nejdek
náměstí Karla IV. 239
362 21 Nejdek

budova MěÚ, III. patro

Ekonomický odbor zajišťuje tyto činnosti

 • zpracování rozpočtu města a průběžné sledování jeho plnění ve spolupráci s vedoucími odborů a oddělení MěÚ
 • zpracování daně z příjmu města, daně z přidané hodnoty (DPH), silniční daně,  daně z nabytí nemovitých věcí, daně z nemovitých věcí a darovací daně ve stanovených termínech
 • evidenci veškerého majetku města (zařazování, vyřazování nebo přeřazování) a jeho kontrolu zajišťovanou každoroční inventarizací s vazbou na účetnictví města 
 • pojištění veškerého majetku města včetně zákonného pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a havarijní pojištění a likvidaci pojistných událostí
 • zpracování účetnictví hlavní a hospodářské činnosti města
 • evidenci, kontrolu správnosti (ve spolupráci s jednotlivými odpovědnými pracovníky), zpracování a proplácení všech dodavatelských faktur
 • vystavování odběratelských faktur
 • celé řízení týkající se správy daní a poplatků - místní poplatky (např. psi, odpady atd.), pokuty, správní poplatky 
 • kontrola zaplacení veškerých pohledávek, upomínání nezaplacených plateb a vymáhání až po soudní řízení
 • pokladní činnost - pokladna přijímá platby za vystavené faktury, nájemné za byt, nebytové prostory a pozemky, vyúčtování služeb, správní poplatky pokud nejsou zaplaceny přímo na místě úkonu (matrika, evidence obyvatel) a platby za všechny místní poplatky, které město Nejdek vybírá podle vyhlášky o místních poplatcích:
 • poplatek ze psů
 • poplatek z ubytovací kapacity
 • poplatek za užívání veřejného prostranství
 • poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
   

Upozornění!
V případě tíživé finanční situace je možno dostavit se na MěÚ a s příslušným pracovníkem sepsat dohodu o uznání dluhu a dohodu o splátkách. Tímto postupem se MěÚ snaží vyjít vstříc občanům a předcházet exekučním případně soudním řízením a tím i navyšování dluhu o úroky z prodlení a náklady soudního řízení.

Do kompetencí ekonomického odboru spadá

 • rozpočet
 • ekonomická činnost
 • účetnictví
 • pojištění
 • evidence majetku
   

PRACOVNICE ODBORU

 • hlavní účetní - Karina KREJČIŘÍKOVÁ
 • účetní - Jiřina VEJLUPKOVÁ
 • evidence došlých faktur - Eugenie ŽIVNÁ
 • vymáhání pohledávek, správa daní a poplatků - Ester KREJČIŘÍKOVÁ
 • správa místních poplatků - Andrea JANČÍKOVÁ
 •  majetek, fakturace - Jiřina HOLUBOVÁ
 • pokladní - Jana MACHÁČKOVÁ
 • administrativní pracovnice, pojištění majetku města - Romana DROBNÁ